Romeinse overblijfselen op tentoonstelling

13-10-2018 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN - Het archeologische onderzoek in het tracé van de Blankenburgverbinding heeft naast de oudste wan van Nederland en een boerderij uit de ijzertijd, ook de vondst van een terp opgeleverd. Onderzoek aan deze terp heeft aangetoond dat Vlaardingen nog in de 14e/15e eeuw geteisterd werd door overstromingen. Daarnaast wijst de vondst van Romeinse dakleitjes erop dat er in de nabijheid ook stenen gebouwen uit de Romeinse tijd hebben gestaan.

Vrijdagmiddag overhandigde Helene Moors, projectdirecteur Blankenburgverbinding van Rijkswaterstaat, aan wethouder Bart de Leede van de gemeente Vlaardingen, een omvangrijk archeologisch rapport over de archeologische ontdekkingen die gedaan zijn in het tracé van de Blankenburgverbinding. Het rapport is gemaakt door ADC archeoprojecten en telt meer dan vierhonderd pagina's. In het rapport staan de resultaten van het proefsleuvenonderzoek en twee archeologische onderzoeken die gedaan zijn voorafgaande aan de aanleg van de Blankenburgverbinding.

Vluchtterp  


Archeologen hebben een terp ontdekt en onderzocht. Deze terp ligt te midden van een lint van boerderijterpen langs de Zuidbuurt. Het is de eerste keer dat een terp in Vlaardingen helemaal onderzocht kon worden. Op deze terp, die in de 14e of 15e eeuw is opgeworpen, lijkt niet te zijn gewoond. Mogelijk diende de terp als vluchtplaats voor het vee. Uit het onderzoek is namelijk gebleken dat de terp deels overstroomd is geweest. Dit wijst erop dat, ondanks de aanleg van de dijk in de 12e eeuw, mens en vee nog niet veilig waren. In de terp zijn diverse stukken van een grote maalsteen aangetroffen die afkomstig lijken te zijn van een rosmolen. Daarnaast zijn er ook misbaksels van bakstenen uit de 13e en de 14e eeuw aangetroffen. Dit is een aanwijzing dat er een veldoven in de buurt heeft gelegen. Onduidelijk is echter waar, aangezien de grond lijkt te zijn verplaatst.

Romeinse steenbouw


Opmerkelijk is, dat in de terp ook vondsten gedaan zijn uit de Romeinse tijd en de Vroege Middeleeuwen. Het lijkt erop dat de grond voor deze terp afkomstig is van een plek waar al eerder bewoning heeft plaatsgevonden. Dit kan erop wijzen dat er mogelijk een ouder bebouwingslint ten zuiden van de dijk heeft gelegen, dichter bij de rivier, die door de overstromingen in de middeleeuwen verloren is gegaan. Bijzonder is, dat in de terp ook Romeinse dakleitjes zijn aangetroffen en enkele stukken mogelijk Romeins puin. Deze dakleien en het Romeinse puin wijzen op steenbouw in de Romeinse tijd. Mogelijk dat deze Romeinse steenbouw op de oevers van de oude Maas heeft gestaan.

Blankenburgverbinding


Het archeologische onderzoek is voorafgegaan aan de aanleg van de tunnel en de aansluiting op de A20 en is verricht in opdracht van Rijkswaterstaat. Het onderzoek is nog niet ten einde. Bij de aanleg van de Blankenburgverbinding zal ook de Maassluissedijk doorsneden worden. Bij het afgraven van de Maassluissedijk zal een archeoloog meekijken.

Oudste wan van Nederland


Een van de bijzondere vondsten die gedaan is betreft een wan uit circa 300 voor Chr. Het is de oudste wan die in Nederland is gevonden. De vondst van de wan maakt ook aannemelijk dat de boeren destijds graan verbouwden op het veen. Naast deze vondst zijn er ook vondsten te zien die gedaan zijn bij het onderzoek van de Blankenburgverbinding en de directe omgeving. De archeologische ontdekkingen zijn te zien in het Museum Vlaardingen. De expositie is een samenwerking tussen Rijkswaterstaat, het Museum Vlaardingen en de gemeente Vlaardingen. Gerelateerd