Rommelige gemeenteraad over bouwplannen

17-10-2014 Nieuws Herman van Nieuwenhuizen

VLAARDINGEN – Wethouder Hans Versluijs had achteraf waarschijnlijk liever thuisgebleven in plaats van naar de Commissie Stad te gaan op donderdag 16 oktober. Op de agenda stond het bestemmingsplan ‘De Buitenplaats Van Ruytenburch’, waarbij onder meer de bouwplannen op het evenemententerrein aan de Hoflaan naar voren kwamen. Een handjevol bewoners van het naastgelegen wooncomplex De Trawler was ook aanwezig: zo'n 12,5 meter van hun gevels moet een appartementsgebouw van maximaal zes etages verrijzen. Op de raadsvergadering van 9 oktober sprak namens deze bewoners Jacqueline Kortleven zich uit tegen het plan om een gebouw van respectievelijk 5 en tweemaal 6 etages neer te zetten. De raad besloot die dag het punt te schrappen van de agenda en terug te verwijzen naar de Raadscommissie Stad.

Voor het bestemmingsplan was zo’n drie uur ingeruimd, waarbij het laatste deel besloten was. De avond startte met een presentatie waarbij de vrees van de bewoners dat het te bouwen appartementsgebouw veel invallend zonlicht zou tegenhouden behandeld werd. Volgens een bekend rekenmodel bleek dit feitelijk mee te vallen. Een 'second opinion' door een ander bureau zou overigens dezelfde resultaten geven: ditzelfde rekenmodel wordt immers alom gebruikt. Het tegenvoorstel van de bewoners was om geen gebouw van respectievelijk 5 en tweemaal 6 etages te maken, maar uit te gaan van respectievelijk 4, 5 en 6 etages. Niet alleen had dit nauwelijks effect volgens de modellen die het invallend zonlicht berekenden, maar er zou ook nog eens een heel nieuw bouwkundig ontwerp gemaakt moeten worden. In het oorspronkelijke bestemmingsplan van het deel van de Hoflaan bij de dijk stond overigens ook al een hoger appartementsgebouw ingetekend. Dat dit lager leek deed niets af aan het feit dat men kon weten dat er op termijn hoogbouw gepleegd ging worden.

Na de presentatie van de ‘bezonningsstudie’ duurde het nogal lang voordat de vergadering ‘op stoom’ kwam. Raadsleden uit verschillende fracties stelden vragen die bij een betere voorbereiding van alle bekende stukken waarschijnlijk niet eens gesteld hoefden te worden: de onderwerpen waren in een eerdere fase al eens behandeld en de antwoorden waren doorgaans goed terug te vinden in de uitgebreide projectplannen en studies. Commissievoorzitter Frans Hoogendijk stelde dan ook halverwege voor om nog eens te bepalen wat die avond de belangrijkste gespreksonderwerpen waren.

Aan de orde kwamen nog het toestaan van horeca in het Van Ruytenburch-gebied, het instellen van een 30 km zone en verkeers-remmende maatregelen. Hoewel wethouder Versluijs uiterlijk geduldig trachtte alle antwoorden te geven op gestelde vragen, leek zijn gezichtsuitdrukking geleidelijk aan een onweersbui te weerspiegelen. In november staat ondertekening van de eerste koopcontracten gepland en op 30 oktober is het bestemmingsplan Van Ruytenburch agendapunt op de raadsvergadering. De tijd dringt dus. Bewoners van het appartementencomplex De Trawler zullen pas dan uitsluitsel krijgen over de definitieve hoogte van het toekomstige gebouw. De afstand van 12,5 meter tot hun gevels lijkt daarbij een reëler probleem dan het aantal uren direct invallend zonlicht dat zij zullen missen.Gerelateerd