Rookverbod Liesveld wordt strenger gehandhaafd

15-03-2019 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN – De gemeente gaat de komende tijd het rookverbod op het Liesveld intensiever handhaven. Dat gebeurt mede naar aanleiding van een beroepszaak die de gemeente Vlaardingen onlangs had aangespannen tegen een boete die was opgelegd omdat de gemeente het rookverbod juist niet gehandhaafd had.

In september 2016 was de boete van 600 euro opgelegd door de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De redenering hierbij was dat het Liesveld een grotendeels overdekt winkelcentrum is, en in dat soort ruimtes geldt een wettelijk rookverbod. De boete volgde na controle door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Eerder had de destijds verantwoordelijk wethouder Van Harten verklaard dat handhaving een zaak was van de NVWA, en dat de gemeentelijke handhavers en de politie winkelend publiek slechts konden wijzen op het verbod, maar niet handhaven. Dat wordt nu dus anders.

Met een brief aan de ondernemers op het Liesveld zijn inmiddels maatregelen aangekondigd die de komende tijd ingevoerd worden. Zo wordt de huidige borden met “verboden te roken” vervangen door een groter formaat en meer op ooghoogte opgehangen, en er worden bakken neergezet waarin sigarettenpeuken gedoofd kunnen worden. De medewerkers van de dienst Toezicht en Handhaving zullen ook nog eens het rookverbod gaan handhaven in de uitvoering van hun taken.

Aan de ondernemers wordt tenslotte gevraagd ook hun medewerkers erop te wijzen dat er niet gerookt mag worden in de ‘Passage’, maar een peuk daarbuiten op te steken.Gerelateerd