Schuldhulpmaatjes gezocht!

07-07-2014 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN - Vlaardingen is één van de zestig gemeenten in Nederland die een project SchuldHulpMaatje heeft. Er zijn in Vlaardingen ruim 20 schuldhulpmaatjes werkzaam die ondersteuning bieden aan mensen die met financiële problemen te kampen hebben.

Omdat er erg veel hulpvragen bij SchuldHulpMaatje Vlaardingen binnenkomen en er inmiddels een wachtlijst is, zijn er hard nieuwe maatjes nodig.  Van maatjes wordt gevraagd dat ze vanuit hun werk- of privésituatie kennis over en ervaring hebben met  financieel beheer en de kwaliteiten hebben om mensen te begeleiden. Zij moeten verder minimaal één dagdeel per week beschikbaar hebben voor het werk.

Met iedereen die zich aanmeldt, wordt een intakegesprek gevoerd. Voordat nieuwe maatjes aan de slag gaan, moeten zij verplicht een driedaagse cursus volgen, waarna zij gecertificeerd worden. Er vinden regelmatig maatjesavonden en bijscholingsdagen plaats, waarop maatjes ervaringen uit kunnen wisselen en informatie krijgen. Twee coördinatoren begeleiden de schuldhulpmaatjes. Voor de onkosten die de maatjes maken, ontvangen zij een vergoeding.

Wie interesse heeft om SchuldHulpMaatje te worden, kan contact opnemen met  Rob van Herwaarden, tel. 010 – 434 68 55, e-mail: diaconaalconsulent@planet.nl.Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date