Soap rond speelautomatenhal duurt voort

10-07-2017 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN - De gemeenteraad moet uiterlijk op 14 september een beslissing nemen over een nieuwe gemeentelijke verordening of een gewijzigde Verordening Speelautomaten. Dat heeft eind juni de voorzieningenrechter van de Raad van State bepaald in een zaak die De Vries Speelautomaten aangespannen had tegen de gemeente Vlaardingen. In feite moet de procedure rond de exploitatievergunning van een speelautomatenhal overgedaan worden. Dat oordeelde de Raad van State al eerder in een beroepsprocedure die was aangespannen. Volgens de Raad van State hebben destijds niet alle kandidaten dezelfde kansen gehad om mee te dingen.

In 2012 werd door burgemeester Tjerk Bruinsma een exploitatie- en aanwezigheidsvergunning verleend aan Hommerson Casino voor een speelautomatenhal aan het Veerplein. Omdat de gemeentelijke verordening de exploitatie van slechts één speelautomatenhal in de gemeente toestaat, wees de burgemeester de aanvraag van een ander speelautomatenbedrijf af. Dat bedrijf was bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in hoger beroep gegaan tegen zowel de vergunningen van Hommerson Casino als tegen de afwijzing van zijn eigen aanvraag. Naast Hommerson Casino waren destijds Hobea speelautomaten en De Vries speelautomaten in de race voor een vergunning.

De burgemeester moet nu nog steeds nieuwe besluiten nemen over zowel de vergunningen die hij aan Hommerson Casino verleende als over de afgewezen aanvraag van het andere speelautomatenbedrijf. Als de burgemeester in een nieuwe, transparante procedure opnieuw een vergunning wil verlenen voor een speelautomatenhal, dan zal daarvoor eerst de kaart bij de verordening aangepast moeten worden, zodat die een reële keuze biedt tussen meerdere locaties. Dat zal dus moeten gebeuren op uiterlijk 14 september. Komt die er niet dan is het besluit om de vergunning aan Hommerson toe te wijzen volgens de Raad van State, per die datum geschorst. In de praktijk betekent dat, dat de vergunning ongeldig is.Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date