Spaarpotje ambtenaren naar goede doelen

09-02-2017 Nieuws Herman van Nieuwenhuizen

VLAARDINGEN – Sinds 1956 konden ambtenaren van de gemeente Vlaardingen een beroep doen op het Sociaal Voorzieningsfonds; een door alle ambtenaren bij elkaar gespaard potje, aangevuld met een jaarlijkse bijdrage van de gemeente zelf. Het ging dan om bijzondere (nood)situaties waarbij individuele ambtenaren onverwacht met onvoorziene kosten werden geconfronteerd, die ze op dat moment niet zelf konden opbrengen.

Inmiddels mag er niet zomaar een ‘uitkering’ uit dit potje worden verstrekt; de Belastingdienst heft er in deze gevallen belasting over. Het college heeft om die en andere redenen dan ook voorgesteld om het Sociaal Voorzieningsfonds op te heffen en het Georganiseerd Overleg, de ondernemingsraad van ambtenaren en het bestuur van het fonds zijn daar al mee akkoord gegaan.

Vanavond voegde zich daar ook nog eens de gemeenteraad bij, tijdens een commissievergadering, waarbij een meerderheid van mening was dat dit niet iets was waar de raad zich mee moest bemoeien.

Het bestuur van het fonds vond, in overleg met het college en de ondernemingsraad dat het resterende saldo naar vier goede doelen in Vlaardingen moet gaan. Hoeveel er precies in zit is nog niet helemaal duidelijk, maar volgens de opgemaakte jaarrekening van 2015 was dat toen een bedrag van €82.500. Naar verwachting zal dit bedrag niet veel hoger of lager zijn.

De vier goede doelen zijn de Herman Frantsenhuizen, de Voedselbank, de Spring Foundation en Vlaardingen Geeft. Die kunnen dus elk zo’n €20.000 verwachten binnenkort, namens alle ambtenaren. De jaarlijkse bijdrage van de gemeente Vlaardingen aan dit fonds vervalt nu ook. Dit geeft een jaarlijks voordeel van ongeveer €9.000.

Reacties