Stop de smerige hypocrisie

11-03-2017 Nieuws Herman van Nieuwenhuizen

VLAARDINGEN – Wie homoseksueel, lesbisch, biseksueel of transgender is in Kameroen, is zijn of haar leven niet zeker. Zowel de staat als de kerk leggen er niemand een strobreed in de weg om geweld te gebruiken tegen deze groepen. Integendeel, je kunt op basis van roddels of vermoedens van anderen gemakkelijk jarenlang in de gevangenis belanden. Dat homoseksualiteit als delict in het wetboek van Strafrecht van Kameroen omschreven staat moet afgelopen zijn, vinden Geuzenpenning laureaten Alice Nkom en Michel Togué, twee advocaten die al sinds 2003 strijden tegen dit grote onrecht in Kameroen. Nkom gaf gisteren een persconferentie, ook namens haar collega Togué die zijn vlucht gemist had vanuit Parijs en daarom niet aanwezig was.

,,We gaan nu een hele moeilijke periode door in Kameroen en daarom is het juist nu een grote steun om uitgenodigd te zijn, aldus Alice Nkom. ,,Hierdoor kunnen we de zaak van de LHBT’s (lesbisch, homoseksueel, transgender of biseksueel) nog meer voor het voetlicht brengen. Dat we de Geuzenpenning in ontvangst mogen nemen, waar zoveel waarde in ligt en geschiedenis aan is verbonden is voor ons een grote eer’’. Nkom vervolgde haar betoog met de opsomming van een aantal mensonterende voorbeelden over de behandeling van LHBT’s in haar land. Zelf had ze ooit een aantal Fransen ontmoet die in Kameroen op vakantie waren en die ze adviseerde hun homoseksualiteit te ‘verbergen’. Ze schrok zelf van haar eigen houding, ervoer daarbij schaamte en besloot daarop strijd te gaan voeren tegen discriminatie op basis van seksuele geaardheid. Sindsdien heeft ze in veel rechtszaken beklaagden verdedigd. Ze wees er ook steeds weer op dat seksuele geaardheid geen delict is en dus uit het wetboek van Strafrecht geschrapt moet worden, en ook dat Internationale afspraken hierover met andere Afrikaanse landen en Mensenrechten hier duidelijk over zijn. de wet in Kameroen is hier dus mee in strijd, en ook ‘met zichzelf’; immers in een ander artikel staat het antidiscriminatiebeginsel omschreven. Nkom heeft hier vaker met parlementsleden over gesproken maar, naast veel homofobie die ze ervoer, verwezen deze steeds naar de ‘lijn van de partij’ waarvan ze deel uitmaakten.

,,Die smerige hypocrisie en grove schending van de mensenrechten moet stoppen’’, sprak Nkom tijdens de persconferentie op het Stadhuis gisteren. ,,Niet alleen de wetgeving in Kameroen is onwettelijk maar ook de Joods-Christelijke traditie voedt nog steeds (vanuit de kerken) de veroordeling van homoseksualiteit. Momenteel ligt er een dossier bij de Hoge Raad in Kameroen waarin we voorleggen dat homoseksualiteit geen delict kan zijn. Hoe het ook vergaan zal, ik zal doorgaan met de strijd samen met Michel Togué. Ik ben al oud, bedreigingen doen me weinig meer want mijn leven is bijna af, maar Michel heeft vanwege bedreigingen afscheid moeten nemen van zijn kleinkinderen. Voor hem is het daardoor nog moeilijker’’.

De herdenking van het Geuzenverzet begint op maandag 13 maart om 13.00 uur op begraafplaats Emaus, waarna er naar de Grote Kerk gewandeld wordt (Vrijhedenwandeling) . Na de kransleggingen daar bij het Geuzenmonument zullen Alice Nkom en Michel Togué de Geuzenpenning uitgereikt krijgen tijdens de ceremonie in de Grote Kerk.

 

 Gerelateerd