Stortkokers gaan verdwijnen

23-09-2020 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN - In flatgebouwen met een stortkoker wordt minder aan afvalscheiding gedaan. Daarom gaan de Gemeente Vlaardingen en Waterweg Wonen in 18 flats de stortkokers en rolcontainers vervangen voor ondergrondse afvalcontainers. De stortkokers worden daarmee overbodig en afgesloten. Naast restafval kunnen veel flatbewoners straks ook gemakkelijker hun glas en papier kwijt.

De gemeente Vlaardingen plaatst ondergrondse containers voor restafval nabij de flat. Als er al ondergrondse containers voor glas en papier bij een flat staan, dan worden de restafvalcontainers daar zo mogelijk bij gezet. Bij flats waar nog geen ondergrondse containers voor glas en papier in de nabije omgeving zijn, worden deze samen met restafval geplaatst. Met het sluiten van de stortkokers willen de gemeente en Waterweg Wonen bewoners stimuleren hun afval te scheiden. Papier, GFE (groente, fruit en etensresten) en glas zijn waardevolle grondstoffen die goed opnieuw gebruikt kunnen worden. Dit is beter voor het milieu en goedkoper dan verbranden.

Minder overlast

Waterweg Wonen verwacht dat de wijziging niet alleen zorgt voor meer afvalscheiding, maar ook voor minder overlast. Volle containerruimtes, verstopte stortkokers, vieze geurtjes, geluidsoverlast en broeiend afval behoren straks tot het verleden. De woningbouwvereniging kijkt naar mogelijke nieuwe bestemmingen voor de leegkomende containerruimtes, zoals bijvoorbeeld bergingsruimte voor scootmobiels. Bewoners betaalden altijd servicekosten voor het buiten en weer binnen zetten van de containers. Die kosten komen nu te vervallen. 

Voor het plaatsen van de nieuwe containers voor restafval, ging de gemeente op zoek naar geschikte plekken. Bovengronds lijkt er soms genoeg ruimte, maar bij plaatsing moet er rekening gehouden worden met verschillende zaken. Zo houdt de gemeente rekening met kabels en leidingen in de grond, bereikbaarheid voor de containerauto en verkeersveiligheid tijdens het legen. Bewoners van de flats ontvangen binnenkort een brief van de gemeente over de plek van de nieuwe containers.Gerelateerd