Tante Jo is los van de trappers !

28-06-2015 Nieuws Herman van Nieuwenhuizen

VLAARDINGEN – Wie afgelopen donderdag de raadsvergadering bezocht kwam daar Tante Jo ook tegen. Tante Jo is geen vaste toeschouwer, maar een bedenksel van een aantal partijen. Ze wordt opgevoerd als er moeilijk leesbare stukken ter tafel komen. ,,Het mag allemaal wel wat eenvoudiger, want Tante Jo begrijpt hier niets van’’, is dan een veel gehoorde uitspraak. Als Tante Jo echt bestaat dan zou ze zich waarschijnlijk achter de oren hebben gekrabbeld op 25 juni. Er waren namelijk nogal wat opmerkelijke voorvallen.

Een merkwaardig voorval was bijvoorbeeld de interruptie van Klaas Terpstra, fractievoorzitter van de PvdA, bij de behandeling van de jaarstukken. PvdA raadslid Stefanie Solleveld hield hierover een uitstekend betoog, met humor, maar ook scherp en kritisch waarbij ze de nodige vragen aan het college stelde. Dat Terpstra, in tegenstelling tot wat gebruikelijk is bij vrijwel alle andere partijen, toch ook nog even zijn zegje moest doen was volkomen overbodig. Hij zwakte bovendien het betoog van zijn eigen fractiegenote over onder meer de leenschuld van de gemeente er ook nog eens mee af.

Daarnaast was er Vera Kalf, fractievoorzitter van de VVD, die een aantal malen onder vuur werd genomen. Kalf wordt door verschillende partijen vaker verweten dat ze haar mond vol heeft over procedures, maar dat de VVD weinig inhoudelijke voorstellen indient of bijdragen aan het debat in de raad levert. Frans Hoogendijk ging , tot ongenoegen van burgemeester Blase, het verst door Kalf een ‘procedurefetisjist’ te noemen. Frank Hoogervorst van de SP vervolgens verweet Kalf bij de behandeling van de Verordening Woonruimteverdeling ook een en ander. De Verordening Woonruimteverdeling geldt voor meer gemeentes in de regio Rijnmond en is in 16 daarvan al aangenomen. In Vlaardingen moest dat besluit nog vallen, waarbij het mede ging of woningzoekenden 10 euro per jaar moeten betalen voor de inschrijving. Hoogervorst vroeg aan Kalf of ze datgene wat ze naar voren bracht niet in de commissie eraan voorafgaand had kunnen regelen ? Kalf antwoordde hierop dat ze dat onder meer deed om dat “er nu ook nieuwe stukken bijlagen”. Verantwoordelijk wethouder Hans Versluijs meldde echter later dat dit niet het geval was. Een slippertje van Vera Kalf dus, op dit punt.

SP-raadslid Frank Hoogervorst interrumpeerde ook Shauna Jansen van VV2000/Leefbaar Vlaardingen, die eveneens sprak over deze Verordening en de bijdrage van tien euro die betaald moet worden om ingeschreven te staan als woningzoekende: ,,De vorige keer dat we dit hebben behandeld had u alle kans daar wat aan te doen. Dan moet u niet hier nu gaan zeggen oh wat jammer dat we daar niks aan hebben gedaan want uw partij heeft in alle volledigheid tegen gestemd’’.  Shauna Jansen leek daarbij flink van haar stuk gebracht en wist even niet wat te doen. Met de woorden ,,U mag reageren, u heeft het woord’’, probeerde burgemeester Blase haar steun te geven en wethouder Cees Oosterom brak de oplopende spanning enigszins met ,,U mag ook slaan !’’  Jansen reageerde vervolgens niet op Hoogervorst en vervolgde: ,, Tis zeg maar, de laatste zinnen. Moties of amendementen tegen de tien euro zijn zinloos of dienen in dit geval uitsluitend zoals populair doen voor de achterban. Daar doet VV2000/Leefbaar Vlaardingen niet aan mee’’. Het leverde het ongelukkige raadslid een hoongelach op vanuit een groot deel van de raad.

Tante Jo was op dat moment ‘los van de trappers’, afgehaakt en lag waarschijnlijk al op één oor. Het was immers al na middernacht en nog was de gehele agenda niet afgewerkt. Dat gaat donderdag 2 juli gebeuren, na het inspreken van burgers en instellingen op de Voorjaarsnota.Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date