Uniek renovatieproject Soendalaan

16-10-2017 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN - Waterweg Wonen, BIK bouw en de TU Delft werken samen aan een uniek renovatieproject in de Indische Buurt in Vlaardingen. In deze pilot worden 12 portiekwoningen aan de Soendalaan gerenoveerd tot Nul op de Meter-woningen. Het complex wekt na renovatie evenveel duurzame energie op als de woningen en haar bewoners nodig hebben. Nul op de Meter-woningen komen in nieuwbouw vaker voor, maar voor renovatie is dit een van de eerste projecten in gestapelde woningbouw in Nederland. Het verduurzamen van de woningvoorraad op deze wijze draagt niet alleen bij aan de klimaatdoelstellingen maar tevens aan de betaalbaarheid en de bruikbaarheid van de woningen op de lange termijn. De bewoners zijn vanaf het begin erbij betrokken, zijn zeer enthousiast over het project en werken graag mee. ‘Mijn woonlasten worden lager en ik heb straks een warmer, comfortabeler huis met een stabiel klimaat.’, aldus bewoonster Rianne Spoor.


Wat is Nul op de Meter?

Nul op de Meter betekent dat het complex evenveel duurzame energie opwekt als het nodig heeft voor de woningen én de bewoners. Duurzame installaties en zonnepanelen zorgen voor warm water, voor verwarming en elektriciteit voor al het huishoudelijk gebruik. Er wordt geen fossiele brandstof meer gebruikt, de gasaansluiting verdwijnt en bewoners gaan met inductie koken.


Waarom deze pilot?

De 12 portiekwoningen aan de Soendalaan (Indische Buurt, Vlaardingen) dateren uit 1952. Zij voldoen niet meer aan de huidige standaard en moeten daarom gerenoveerd worden.
In deze pilot wordt gezocht naar een goede balans op het gebied van duurzame renovatie, wooncomfort en betaalbaarheid voor de huurder en Waterweg Wonen. Dankzij de inspanningen van Waterweg Wonen en de Europese en Nederlandse subsidies, is de financiële haalbaarheid van de pilot geborgd. Alle betrokken partijen willen van deze pilot leren, zodat dergelijke ingrepen financieel haalbaar worden, waarmee dan ook voor de rest van het woningbezit zeer energiezuinig en comfortabel wonen mogelijk wordt.


Wat houdt de renovatie in?

Om het complex wordt een tweede huid - 2nd skin - gezet. Die 2nd skin zorgt voor een uitstekende isolatie en kierdichting. In de nieuwe kozijnen komt drielaags isolatieglas. Verder wordt het dak vol met zonnepanelen gelegd. Die gaan genoeg energie leveren voor alle installaties én het normale huishoudelijk gebruik van de bewoners. Maar dat is niet alles. Het gebouw heeft na de renovatie geen gasaansluiting meer. In plaats daarvan zorgt een milieuvriendelijk multiwarmtepompsysteem (met een leiding die 175 meter de grond in geslagen is) voor verwarming en warm water. De installaties bevinden zich straks buiten de woning, in een kast op een vernieuwd, groter balkon.


Woonlasten gelijk of lager

Het mooie van deze Nul op de Meter renovatie is dat de woonlasten voor de bewoners niet omhoog hoeven te gaan. Een bewoner heeft zelf invloed op de woonlasten. Bij normaal gebruik zullen de woonlasten gelijk blijven. Wanneer een bewoner meer of minder energie verbruikt kunnen de woonlasten iets hoger zijn, maar ook lager. Dit is afhankelijk van hoe men de duurzame installaties gebruikt. Om de bewoners hierbij te ondersteunen gaan TU Delft en Waterweg Wonen het energiegebruik van de huurders volgen. Als bewoners veel meer gaan gebruiken dan ze eerst deden, geven de meters dat aan. In dat geval gaan wij met de huurders in gesprek om te kijken naar de oorzaak en geven advies over energiezuinig en comfortabel wonen. Daarmee kunnen bewoners hun energieverbruik onder controle houden.


Andere portiekwoningen Indische Buurt naar A+ label

Naast de woningen aan de Soendalaan heeft Waterweg Wonen plannen om nog 183 andere portiekwoningen in de Indische Buurt te renoveren. Na deze renovatie hebben deze woningen een A+-label en zijn zij energiezuiniger en comfortabeler. In samenwerking met een planteam werkt Waterweg Wonen deze ingreep verder uit.Gerelateerd