Veelgevraagde cursus over veiligheid op de werkvloer ook te volgen in Rotterdam

27-05-2020 Nieuws Algemeen

Een bedrijfsongeval is in Nederland helaas nog geen unicum. De harde cijfers wijzen uit dat we ieder jaar nog 200 duizend ongevallen op de werkvloer meemaken en dat dit in ongeveer 4.300 gevallen voor letsel zorgt, in sommige gevallen zelfs blijvend. In zestig gevallen per jaar eist een bedrijfsongeval het leven van het slachtoffer. Daarmee is dus duidelijk dat veiligheid en gezondheid op de werkvloer nog steeds bovenaan het lijstje van aandachtspunten hoort te staan. Zeker in sectoren waar de risico’s op bedrijfsongevallen bovengemiddeld hoog zijn, zoals in de bouwsector, de (petrochemische) sector en de elektrotechniek.

Een belangrijk instrument in de bestrijding van gevaarlijke situaties op de werkvloer is het VCA-certificaat, een certificering waar tegenwoordig steeds meer vraag naar is. Dit VCA-certificaat biedt ondernemers in deze tijd ook de mogelijkheid om hun marktpositie te versterken en werknemers betere kansen bij het zoeken naar een nieuwe baan binnen een risicovolle sector. Het is goed om te weten dat bij de locatie voor het halen van het VCA Rotterdam ook een optie is.

Wat is een bedrijfsongeval?
Onder de definitie een bedrijfsongeval, ook wel een arbeidsongeval genoemd wordt, vallen ongelukken die gebeuren op het werk of onder werktijd. Binnen die definitie vallen dus ook verkeersongevallen onder werktijd, bijvoorbeeld wanneer een vertegenwoordiger van een bedrijf  onder werktijd betrokken raakt bij een ongeval. Bedrijfsongevallen kunnen twee soorten letselschade tot gevolg hebben. Ten eerste is er letselschade als gevolg van een bedrijfsongeval. Het letsel dat een werknemer daarbij oploopt is doorgaans fysiek van aard. Zulke ongevallen vinden met name plaats in de bouwsector en vaak hebben ze ernstige en blijvende gevolgen. Maar er is ook letselschade als gevolg van een beroepsziekte. Deze vorm van letselschade is moeilijker aan te tonen als werkgerelateerd. Voorbeelden hiervan zijn zaken als een burn-out, ziekte als gevolg van het werken met vluchtige organische stoffen, een versleten rug of PTSS, zoals bij een machinist bij wie er iemand voor de trein gesprongen is. Aansprakelijkheid bij bedrijfsongevallen is maar al te vaak een schemerig gebied. De werkgever heeft wel een zorgplicht. Dat houdt in dat hij moet kunnen aantonen dat er alles aan gedaan is om ongevallen te voorkomen. Dat kan door te zorgen voor goedwerkende machines en deugdelijke materialen, evenals werkkleding en duidelijke instructies waarop ook daadwerkelijk wordt gehandhaafd. Is er sprake van roekeloos handelen door de werknemer, dan is deze zelf aansprakelijk. 

De checklist die een populaire certificering werd
De afkorting VCA staat voor de Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers. Deze checklist ontstond in 1994, toen aannemers en vertegenwoordigers van petrochemische bedrijven gingen samenwerken om tot een onafhankelijk toetsingssysteem te komen waarmee het veiligheidsbeleid van bedrijven gecontroleerd kon worden. Het doel hiervan was om het risico op bedrijfsongevallen terug te dringen. Anno 2020 is VCA uitgegroeid tot iets veel groters. Het is nu de bekendste en tevens meestgevraagde certificering op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Het VCA-certificaat helpt medewerkers, leidinggevenden en bedrijven aan te tonen dat ze de nodige basiskennis bezitten over veiligheid, gezondheid en milieu en het werken met oog hiervoor.

Nuttig certificaat voor bedrijven en werknemers
In deze tijd komt het bezit van het VCA-diploma in ons land zeer goed van pas voor bedrijven en individuele werknemers. Bedrijven profiteren ervan omdat het een grotere garantie biedt op het binnenhalen van nieuwe klussen. Individuele werknemers houden er een belangrijk diploma voor op hun CV aan over, waarmee het bij toekomstige sollicitaties makkelijker is om binnen te komen bij bedrijven in bedrijfstak met verhoogde veiligheidsrisico’s. Steeds vaker wordt namelijk het VCA-certificaat als harde voorwaarde gesteld bij sollicitatieprocedures en bij het uitbesteden van opdrachten.

Verschillende cursussen voor verschillende doelgroepen
Men kan het VCA-certificaat behalen bij VCAcursus.nl. Er bestaan drie verschillende varianten van het VCA-certificaat voor verschillende doelgroepen. Werknemers op de werkvloer volgen de cursus VCA Basis, ook wel B-VCA genoemd. Hun leidinggevenden of zzp’ers in de risicovolle sectoren volgen de VCA-VOL, wat staat voor Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden. Intercedenten in de uitzendbranche die weliswaar zelf niet op risicovolle plekken werken maar wel personeel detacheren naar risicovolle werkomgevingen, volgen de VIL-VCU (Veiligheid voor Intercedenten en Leidinggevenden). De cursus kan op drie verschillende manieren gevolgd worden. Te eerste is er de klassikale VCA cursus. Een online cursus, ofwel e-learning, is ook mogelijk. Als laatste optie is het ook mogelijk om zelfstudie te doen. In ieder geval moet de cursus afgesloten worden met het officiële examen om het VCA-certificaat te behalen. Een proefexamen afleggen is mogelijk.