Verplichte rekentoets voor politici (ingezonden brief)

03-02-2015 Nieuws Redactie

In een ingezonden artikel pleit Jacky Silos, fractievoorzitter van het CDA voor verplichte toetsing voor lokale politici. Hieronder haar pleidooi

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van januari vlogen er zoveel onnavolgbare berekeningen door de raadszaal, dat ik moest denken aan een verplichte rekentoets voor politici. Als onze jeugd en alle basisschooldocenten zich moeten onderwerpen aan dit zwaar bekritiseerde rekengeweld, hoeveel te meer zou dat niet moeten gelden voor de bestuurders van onze stad. Zouden de mensen met het budgetrecht geen rekenmeesters moeten zijn? Zo’n toets zou volgens mij drie voordelen met zich meebrengen. Eén: politici maken de toets, falen in groten getale, merken dat de toets nauwelijks iets met rekenen te maken heeft en zorgen ervoor dat er alsnog een deugdelijke toets komt. Twee: politici moeten zich verplicht gaan bezighouden met rekenen, iets wat de financiële debatten in de raad alleen maar ten goede kan komen. Drie: de bespreking van de toets verzandt in Vlaardingen in oeverloze discussies over procedures. Daardoor komt er zoveel uitstel dat de landelijke overheid al lang nieuwe prioriteiten heeft gevonden voordat er bij ons een besluit valt. Die rekentoets komt er dus nooit in Vlaardingen. Tenminste, als Vlaardingen er iets over te zeggen zou hebben. 

Rekenen is overigens wel degelijk van belang. Ook in gemeenteland. Of het nu overheden of bedrijven, verenigingen of gezinnen zijn, iederéén moet zoeken naar innovatieve manieren om inkomsten en uitgaven in evenwicht te krijgen. Daarvoor moet je rekenen en vooruitkijken. Wie vooruitkijkt, ziet dat niemand zich rijk moet rekenen. Iedereen wordt geacht nieuwe manieren van financiering te zoeken. Dat verwachten wij ook zeker van de gemeente. Het CDA Vlaardingen heeft herhaaldelijk in de raad gezegd dat er kansen voor financiering liggen bij de Europese Unie. Rotterdam, Schiedam, Delft, Midden-Delfland, al deze gemeenten om ons heen krijgen al lang en breed subsidie van de EU. Uiteenlopende projecten als een ondergrondse waterberging, praktijkscholen of walstroom komen daar mede van de grond  met Europees geld .  

Vlaardingen loopt voorop in de ontwikkeling om op het gebied van de voedselindustrie bedrijven en het onderwijs samen te brengen. Dit is een ontwikkeling die perfect past bij de toekomstvisie en subsidievoorwaarden van de Europese Unie. Het verbaast het CDA daarom dat het gemeentebestuur dat op het gebied van wonen, economie en onderwijs een visie heeft om de stad verder te ontwikkelen deze kans niet grijpt, ondanks gedane toezeggingen en ondanks het aandringen van het CDA en andere partijen. 

De rekentoets is ondanks alle bezwaren ingevoerd omdat kinderen recht hebben op goede toetsen. Misschien moeten we al die verplichtingen voor scholieren inderdaad ook invoeren voor politici. Naast de rekentoets zou ik dan meteen willen pleiten voor de taaltoets. Alleen na het behalen van beide toetsen mag iemand toetreden tot de raad of het college. Ik zou zeggen: invoeren die toetsen, omdat Vlaardingers recht hebben op een goed bestuur. Zou mooi zijn, ook al bieden die toetsen helaas nog geen garantie dat in de raadszaal goede politieke keuzes worden gemaakt.

Jacky Silos, fractievoorzitter CDA

 Gerelateerd