Vertrouwen ondernemers in gemeente loopt deuk op

24-10-2015 Nieuws Herman van Nieuwenhuizen

Het werk op de stelling is nu stil gelegd bij het Stadhuis

VLAARDINGEN – ,,Was er geen Vlaardings bedrijf dat het werken aan het oude Stadhuis aan de Markt kon doen’’? Raadslid Ron Boers van ONS Vlaardingen vroeg dit kort geleden aan wethouder Ruud de Vries tijdens het vragenhalfuurtje van de raadsvergadering. De Vries verzekerde Boers hierop dat voor het werken aan een monument er speciale certificaten nodig zijn en dat er geen bedrijven in onze stad zijn die deze bezitten. Vandaar dat er gekozen was voor een aannemer uit Den Haag.

Deze week bleek dat ook het Haagse bedrijf niet gecertificeerd was. Collega Linda Penders van het AD was hierover getipt en had de zaak uitgezocht. Vervolgens stonden twee partijen in hun verklaringen tegenover elkaar. De gemeente vertelde, overigens na het starten van de werkzaamheden, naar de certificaten te hebben gevraagd. De betreffende aannemer verklaarde op zijn beurt dat de gemeente Vlaardingen hier nooit eerder moeilijk over had gedaan. Integendeel, het vervangen van het torentje van het voormalige stadhuis in Ambacht aan het Emaus was ook door het bedrijf uit Den Haag verricht. Het vervangen van de dakgoten aan het oude Stadhuis is inmiddels stil gelegd, het contract met de aannemer verbroken en er moet opnieuw aanbesteed worden.

Ondertussen heeft de ondernemersvereniging IKV Ondernemend Vlaardingen gereageerd: ,, Al meerdere jaren dringt de IKV er op aan dat de gemeente Vlaardingen waar mogelijk het lokale bedrijfsleven een duwtje in de rug geeft, door ten aanzien van het lokaal inkopen van goederen en diensten ambitieuze doelen te stellen en deze voortvarend na te streven. Deze langgekoesterde wens van de IKV-achterban is veelvuldig voor en achter de schermen onderwerp van gesprek geweest. Ondanks het feit dat de gemeente bij herhaling aangeeft het eens te zijn met de visie van de IKV en hard werkt om de ambitieuze doelen te realiseren, melden leden regelmatig voorvallen die er op zouden wijzen dat dit niet zondermeer strookt met de praktijk. In dat kader heeft het IKV-bestuur veelvuldig gevraagd om meer inzage in het percentage onderhandse aanbestedingen dat door de gemeente gegund is aan een lokale (of sub-regionale) leverancier’’.

De IKV Ondernemend Vlaardingen ziet het liefst dat nu er een onafhankelijk onderzoek komt naar de gang van zaken bij de aanbesteding van het werk aan het Stadhuis én andere aanbestedingen. De gemeente verricht nu eigen onderzoek, maar dat is vergelijkbaar met ‘de slager die zijn eigen vlees keurt’, aldus voorzitter Chris Oerlemans van de IKV.

Wethouder Ruud de Vries beschikte dus op zijn zachtst gezegd niet over de juiste informatie toen hem een vraag werd voorgelegd in de raad over aanbestedingen. Welke consequenties dat gaat hebben is nog niet duidelijk. Richting de Vlaardingse ondernemers zal er in ieder geval hard gewerkt moeten worden om het geschonden vertrouwen te herstellen.Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date