Vier kinderen uit brandend huis gered

31-03-2018 Nieuws Redactie

afbeelding: Stadsarchief Vlaardingen

VLAARDINGEN - In dit voor Vlaardingen historische jaar waarin we de Slag bij Vlaardingen van het jaar 1018 herdenken, brengt Vlaardingen24 iedere dag een verhaal uit het Vlaardingse verleden. We doen dat aan de hand van een oud krantenbericht. Vandaag 31 maart 1938: Vier kinderen uit brandend huis gered. 

Zondagmorgen is brand uitgebroken in een huis aan den Binnensingel, bewoond door den heer A.A. Boudens, hoofd van de R.K. Muloschool St. Willibrordus wordt uit Vlaardingen gemeld. Vier in het huis aanwezige kinderen konden worden gered. De heer en mevrouw Boudens waren afwezig en namen deel aan afstandsmarschen, terwijl hun zes overige kinderen aan de zorgen van een tante waren toevertrouwd.

De brand is ontstaan op de bovenste verdieping, waar zich de slaapgelegenheid van de kinderen bevindt. Buren trachtten het vuur met emmers water te blusschen, doch dit vond zoo gretig voedsel in het brandbare beddenmateriaal, dat deze pogingen vruchteloos bleven en men nauwelijks tijd had de vier kinderen tijdig in veiligheid te brengen.

Toen de brandweer ter plaatse kwam, was de bovenste étage al zoo goed als uitgebrand. Door krachtig optreden wist men den brand tot deze verdieping te beperken. Met drie stralen werden massa's water in het pand geworpen, waardoor de beide andere étages belangrijke waterschade kregen. De uitgebreide bibliotheek van den heer Boudens, die uit honderden boeken bestond, heeft men tijdig in veiligheid kunnen brengen, doch het meubilair heeft zeer te lijden gehad.

De oorzaak van den brand is onbekend. Vermoed wordt, dat een van de vier kinderen nabij den zoldertrap met vuur heeft gespeeld. Het pand, eigendom van den heer H. de Korver, zoowel als de inboedel waren verzekerd.

Gerelateerd