Viering 100 jaar Vrouwenkiesrecht met Vlaardingse raadsleden

30-09-2019 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN - Het is dit jaar precies honderd jaar geleden dat vrouwen na een lange en taaie strijd algemeen kiesrecht kregen. De strijd begon toen Aletta Jacobs in 1883 een brief stuurde naar burgemeester en wethouders van Amsterdam met het verzoek om als kiezer geregistreerd te worden. Het verzoek werd afgewezen omdat vrouwen - volgens de opvatting van het gemeentebestuur - nu eenmaal niet het volste burgerrecht bezaten. Alleen mannen die aan bepaalde inkomenseisen voldeden, mochten stemmen. De Hoge Raad oordeelde eveneens dat het niet de bedoeling was van de wetgever om vrouwen kiesrecht te geven. Deze gebeurtenissen waren de opmaat voor vrouwen om het vrouwenkiesrecht af te dwingen.

Aletta Jacobs, de eerste vrouw die toegelaten werd tot de universiteit om geneeskunde te studeren, werd het boegbeeld van de vrouwenkiesrechtbeweging. In 1917 kregen mannen algemeen kiesrecht en vrouwen passief kiesrecht, het recht om gekozen te worden. Maar de echte mijlpaal werd bereikt in 1919. Vrouwen kregen in dat jaar algemeen kiesrecht. Op 27 september 1919 vierden de leden van de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht de overwinning in het Concertgebouw in Amsterdam. Ongetwijfeld waren daar ook Vlaardingse vrouwen bij.

De Werkgroep 100 jaar Vrouwenkiesrecht Vlaardingen heeft op deze memorabele dag een avond georganiseerd voor de huidige vrouwelijke politici. Na een korte inleiding met achtergrondinformatie over het verloop van de ontwikkelingen op het gebied van vrouwenkiesrecht hebben de politici vragen beantwoord die gebruikt zullen worden in het ZIJ-schrift. Deze editie van het tijdschrift van de Historische Vereniging Vlaardingen staat in het teken van 100 jaar vrouwenkiesrecht met de Vlaardingse geschiedenis als middelpunt. Het tijdschrift wordt op zondag 8 maart 2020 gepresenteerd tijdens de Agnetalezing in het Museum Vlaardingen.