Vissersschuit in een zeegevecht

08-05-2018 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN - In dit voor Vlaardingen historische jaar waarin we de Slag bij Vlaardingen van het jaar 1018 herdenken, brengt Vlaardingen24 iedere dag een verhaal uit het Vlaardingse verleden. We doen dat aan de hand van een oud krantenbericht. Vandaag 8 mei 1917: Vissersschuit in een zeegevecht.

De bemanning van de Eendracht uit Vlaardingen staat doodsangsten uit als ze midden in de eerste Wereldoorlog in een zeegevecht belanden.

De bemanning van den Zaterdagmorgen aan de markt te IJmuiden binnengekomen stoombeuger Eendracht V uit Vlaardingen rapporteerde vrijdag getuige te zijn geweest van een zeegevecht dat kort doch hevig was, doch waarvan men de gevolgen niet had kunnen waarnemen. Deze stoombeuger, onder bevel van schipper Jan De Jong, was vrijdagmorgen 11 uur visschende was op 54 gr. 13 min. noorderbreedte en 4 gr. 10 min. oosterlengte, toen de man van de wacht plotseling een groote zeppelin opmerkte, die boven het visschersvaartuig bleef zwenken. Hij maakte den schipper daarop opmerkzaam. 

Even later ging een granaat onder het schip door. De bemanning was zeer onthutst, te meer omdat, men niets zag. Waarschijnlijk hadden de inzittenden in de zeppelin wel iets ontdekt, waarna zij een sein gaven om met het schieten te beginnen. In minder dan geen tijd naderden onder eén hevig geschutvuur in niet te tellen aantal, groote en kleine oorlogsschepen, duikbooten en torpedojagers, welke een formelen slag begonnen. 

Op den vischbeuger wist men geen raad, want aan alle kanten zat men in het gevecht. Tenslotte slaagde men er in om in zuidelijke richting tusschen de oorlogsschepen, waarvan sommige vier schoorsteenen droegen, uit te komen. Aan één stuk door werd er tot ongeveer twee uur geschoten en het gevecht scheen zich later in westelijke richting te herhalen, want om drie uur hoorde men opnieuw schieten.

Een duikboot kwam eenigen tijd later bij den beuger boven, doch verdween onmiddellijk weer, toen zij gezien had, dat het een neutraal schip was.

 

Gerelateerd