Vlaardingen grijpt in bij loket voor daklozen Stadskantoor

30-01-2019 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN - De gemeente Vlaardingen erkent volmondig dat daklozen met wortels buiten het Waterweggebied ten onrechte zijn weggestuurd bij het Stadskantoor. GroenLinks had over deze kwestie al vragen gesteld.

Het Trimbos Instituut stuurde een aantal 'ervaringsdeskundigen' als mystery guests door het land om bij de diverse opvanglocaties te checken hoe toegankelijk deze zijn. In Vlaardingen viel dat dus nogal tegen. Daklozen die zich bij Loket Centraal Onthaal in het Stadskantoor hadden gemeld, hebben geen zogeheten Centraal Onthaalpas voor een slaapplek gekregen van de betreffende ambtenaren. Zij zijn doorverwezen naar een gemeente dan wel regio waar ze meer binding mee hebben.

En dat is in strijd met landelijk beleid. Het college heeft daarom met de betrokkenen maatregelen genomen en ziet er op toe dat daklozen van achttien jaar en ouder die rechtmatig in ons land verblijven toegang krijgen tot onze opvang. ,,Mochten betrokken medewerkers van mening zijn dat een andere regio een meer passende plek voor opvang is, dan zoeken zij contact en trachten betreffende personen daarheen warm over te dragen. Tot die tijd houden zij in Vlaardingen aanspraak op opvang.''Gerelateerd