Vlaardingen heeft de wind mee

01-10-2019 Nieuws Advertorial

VLAARDINGEN - Het Klimaatakkoord, het Klimaatplan én de financiële ondersteuning daarvan in het komende jaar via de Miljoenennota zorgen ervoor dat er grote stappen kunnen worden gemaakt in het zelfvoorzienend worden van de gemeente Vlaardingen. Daarnaast kan de gemeenteraad van Vlaardingen de komende maand het groene licht geven voor de komst van twee burgerwindmolens in het Oeverbos. Het komende jaar is cruciaal voor het duurzaam worden van de energievoorziening in Vlaardingen.

Even een paar ontwikkelingen op een rijtje
● 28 juni 2019 is het definitieve Klimaatakkoord gepubliceerd.
● 24 augustus 2019 is het concept-Klimaatplan gepubliceerd, en dat ligt tot 4 oktober ter inzage. In het Klimaatplan wordt beschreven hoe in de komende tien jaar uitvoering wordt gegeven aan het Klimaatakkoord.
● Op de derde dinsdag van september is duidelijk geworden hoeveel geld extra is vrijgemaakt voor de uitvoering van het Klimaatakkoord. Dit is in de komende jaren opeenvolgend, 150, 200, 295, 270, 210 en 205 miljoen euro.
● In september zijn de certificaten in de verkoop gegaan voor 'ons' tweede dak met zonnepanelen, dit maal op een flat aan de Koninginnelaan in Vlaardingen-Holy.
● In september en oktober gaat de gemeenteraad van Vlaardingen besluiten of het bestemmingsplan gewijzigd wordt zodat de SDE+ - subsidie aangevraagd en de omgevingsvergunning verleend kan worden en de verdere voorbereidingen kunnen worden getroffen voor de bouw van twee windmolens in het oostelijk gedeelte van het Oeverbos. 26 september jongstleden was de beeldvormende vergadering van de raad. 3 oktober volgt de oordeelvormende vergadering en 17 oktober besluit de raad over het bestemmingsplan. 

Dit zijn belangrijke ontwikkelingen voor het Vlaardings Energie Collectief. Binnen het Klimaatakkoord wordt benadrukt dat een groot deel van de hernieuwbare energie in Nederland decentraal opgewekt zal moeten worden. Er is geen landelijke aanpak mogelijk omdat het scala aan mogelijkheden voor energie op basis van niet-fossiele bronnen per regio verschillend is. Voor het onderzoeken en uitwerken van de mogelijkheden zijn de bewoners en bedrijven en instellingen uit de regio. Ondersteund door de provinicie werken gemeenten daarom samen met energiemaatschappijen en lokale initiatieven zoals het VEC. Wet- en regelgeving en ruimtelijk beleid moeten ruimte bieden aan deze lokale initiatieven. Daarnaast is afgesproken dat de SDE+ regeling voor lokale initiatieven dusdanig ondersteuning moet bieden, dat de projecten voor 2025 gerealiseerd kunnen worden. 

Wel is het zaak dat maatregelen niet met elkaar in tegenspraak zijn. Zo is in het Klimaatakkoord afgesproken dat voor burgers de energiebelasting omlaag gaat. Maar dat zou betekenen dat burgers die via de postcoderoosregeling meedoen met collectieve zonnedaken niet meer het voordeel krijgen via de vergoeding van de energiebelasting die hen beloofd is. Daarom heeft Carla Dik-Faber, Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie, een motie ingediend die ervoor zorgt dat dit nadeel voor participanten in collectieve zonnepanelen niet optreedt. Deze motie is aangenomen. 

Nederland heeft ons, burgers, nodig. We hebben elkaar nodig om de overgang te maken naar een Nieuw Nederland, waar niet de grote energiemaatschappijen het voor het zeggen hebben, maar waarin we zelf de regie pakken in onze energievoorziening. Bovenstaande aanpassingen in landelijk en regionaal beleid helpen om dit mogelijk te maken. Het VEC heeft om het maar eens passend te zeggen, de wind mee.

Gerelateerd