Vlaardingen heeft geen bevoegdheid voor hertelling Waterschapsverkiezingen

16-04-2019 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN - Bij de Waterschapsverkiezingen van 20 maart 2019 zijn er op een stembureau van de gemeente Vlaardingen minder stembiljetten vermeld in het proces-verbaal dan het aantal ingenomen stempassen. Op het stembureau is drie keer opnieuw geteld, echter zonder het gewenste resultaat: het verschil bleef en kon niet worden verklaard. Het Hoogheemraadschap van Delfland beslist over een hertelling. Door het Hoogheemraadschap is aangegeven dat de verkiezingen rechtmatig zijn verlopen. Zij geen reden zien tot hertelling.

Verloop tellen
Nadat de stemming om 21.00 uur is geëindigd, begint een stembureau met het tellen en vervolgens verzegelen van alle ingeleverde formulieren (stempassen, volmachtbewijzen en kiezerspassen) en de niet-gebruikte stembiljetten. Pas als dat achter de rug is, wordt de stembus geopend en worden de stembiljetten geteld. Als alle stemmen zijn geteld en het proces-verbaal is ingevuld, ondertekenen de aanwezige (plaatsvervangend) stembureauleden het proces-verbaal.

Proces-verbaal
Nadat het proces-verbaal bij het bureau Verkiezingen van de gemeente Vlaardingen werd ingeleverd bleek dat er 275 stembiljetten minder vermeld stonden op het proces-verbaal dan het aantal ingenomen stempassen. Het bureau Verkiezingen heeft in het bijzijn van de voorzitter de aantallen op de lijsten opnieuw opgeteld en aangepast in het proces-verbaal. Dat is de reden dat er met verschillende kleuren op het proces-verbaal is geschreven.

Bevoegdheid
Op 21 maart 2019 zijn alle processen-verbaal bij het Hoogheemraadschap van Delfland ingeleverd en daarbij heeft de gemeente Vlaardingen expliciet aangegeven dat er een stembureau was met een groot verschil tussen het aantal ingenomen stempassen en het aantal ingeleverde stembiljetten. Het Hoogheemraadschap van Delfland, centraal stembureau of het zittend algemeen bestuur, kan als enige besluiten tot hertelling van zowel stempassen als stembiljetten. De gemeente is hiertoe niet bevoegd. Dit is geverifieerd bij de Kiesraad.Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date