Vlaardingen: het Mekka der zeep

22-01-2018 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN - In dit voor Vlaardingen historische jaar waarin we de Slag bij Vlaardingen van het jaar 1018 herdenken, brengt Vlaardingen24 iedere dag een verhaal uit het Vlaardingse verleden. We doen dat aan de hand van een oud krantenbericht. Vandaag 22 januari 1923: naar het Mekka der Zeep.

In 1917 begint de productie van Sunlight Zeep in Vlaardingen bij Lever's Zeep. Al snel komen daar andere merken bij als Vim en Lux. De haringstad krijgt zo een opvallende nieuwe bijnaam: het Mekka der Zeep! 

Er worden door de winkeliers vele artikelen verkocht, waarvan de wijze van fabriceeren hun vrijwel onbekend is. Toch kan het zijn nut hebben dat ze hiermede wèl op de hoogte zijn en dit bracht de bekende ‘De Lever’s Zeepmaatschappij te Vlaardingen op het denkbeeld een aantal afnemers uit te noodigen haar fabriek te bezoeken, ten einde deze te bezichtigen en tegelijkertijd de fabricage harer artikelen ‘Sunlight Zeep’, ‘Lux’, ‘Twink’, ‘Vim’ enz. gedemonstreerd te zien. 

Een 1000-tal winkeliers zuilen dezer dagen geheel voor rekening van De Lever’s Zeep Maatschappij den tocht naar het zeep-Mekka ondernemen. Den 29sten januari komt de eerste groep op een centraal punt te Rotterdam samen om per salonboot naar Vlaardingen te varen, waar de boot aan den steiger der Maatschappij aan den Nieuwen Waterweg zal aanleggen. Dan wordt de fabriek bezichtigd en de fabricage gedemonstreerd. 

Na afloop wordt een diner aangeboden in Rotterdam en vindt een filmvertooning plaats. Het logies voor aile gasten wordt door De Levers Zeep Maatschappij geregeld zoodat de bezoekers nergens voor te zorgen hebben. De volgende dagen komen de andere groepen aan de beurt. Het denkbeeld wordt door de betrokkenen zeer gewaardeerd en het doet frisch aan in dezen tijd, waarin het woord ‘malaise’ den menschen al in den mond bestorven ligt, zulk een uiting van een der grootste ondernemingen op dat gebied in ons land waar te nemen.

Gerelateerd