Vlaardingen minder aantrekkelijk om te wonen

12-09-2014 Nieuws Herman van Nieuwenhuizen

VLAARDINGEN - Jaarlijks worden de 50 grootste gemeenten in Nederland gerangschikt op een lijst. De aantrekkelijkste gemeente om te wonen staat bovenaan, de minst aantrekkelijke op plaats 50. Toen in 2013 deze lijst uitkwam stond Vlaardingen op plaats 37,een stijging van 5 plaatsen ten opzichte van het jaar ervoor. Het college schreef hierover in 2013 aan de gemeenteraad: “De belangrijkste oorzaak hiervoor is de stijging van het cultuuraanbod en dit komt met name door De Kroepoekfabriek. De Kroepoekfabriek kreeg namelijk de kwalificatie kernpodium.”

De Kroepoekfabriek is in 2014 nog steeds Kernpodium, maar desondanks zakte de gemeente Vlaardingen op de woonaantrekkelijkheidsindex 4 plaatsen, naar de 41e plek. Bij het aparte lijstje ‘cultuuraanbod’ was de daling zelfs 5 plaatsen. Ditmaal wordt de uitslag door het college vergezeld van een memo waarin staat: …wij bezien de uitkomsten met de nodige relativiteit en hechten er betrekkelijke waarde aan’’. Stijging betekent dus dat we het geweldig doen en daling betekent dat je de index niet zo serieus moet nemen, althans volgens het college van burgemeester en wethouders.

Dat Vlaardingen minder aantrekkelijk is om te wonen, in vergelijking met 2013, komt door de onderzoekers voornamelijk door twee zaken: het culturele aanbod scoort lager en de veiligheid is afgenomen (daling met 7 plaatsen op de ranglijst). Uit de eigen lokale metingen van het aantal misdrijven blijkt weliswaar dat er minder geweldsmisdrijven plaatsvonden, maar het aantal diefstallen en woninginbraken kende een sterke stijging in 2013. Volgens de laatste cijfers over het eerste half jaar van 2014 zet deze trend zich overigens voort.

Het college verklaart dus aan het jaarlijkse onderzoek naar aantrekkelijke gemeentes om te wonen niet veel waarde te hechten. Des te opvallender is dan ook dat deze jaarlijkse onderzoeken wel uitgebreid en selectief worden gebruikt om aan te tonen dat het wel meevalt hier. Zo worden de uitslagen van Spijkenisse en Schiedam erbij gehaald. Vlaardingen neemt ten aanzien van deze twee naburige gemeenten een middenpositie in en scoort qua veiligheid zelfs het beste van de drie. Wie goed kijkt ziet dat Vlaardingen echter dichter bij het lager scorende Spijkenisse zit dan bij Schiedam, dat een goede 30e plaats op de ranglijst inneemt. Vreemd genoeg wordt er hier bovendien een vergelijking gemaakt tussen de scores van de jaren 2009 en 2014, een redelijk selectief gebruik van gegevens. Wie dit doet moet ook voor zichzelf toegeven dat in die 5 jaar tijd Vlaardingen onveiliger is geworden (van de 19e plaats in 2009 naar de 20e plaats in 2014).

Tenslotte, op de website van Citymarketing (Stichting Stadspromotie Vlaardingen) staat geschreven: ,,Vlaardingen is een prachtige stad om te wonen, te werken en te recreëren. Vlaardingen is een ondernemersstad en heerlijke woonstad. Met de rijke historie, het bruisende stadshart en het uitgestrekte natuurgebied als achtertuin, is Vlaardingen een stad om trots op te zijn.’’ Dat mag misschien zo zijn, echter afgaand op de resultaten van onderzoeken hierover hebben we een ander imago. Hoe aantrekkelijk Vlaardingen is om te wonen en dus hoe hoog we scoren op de woonaantrekkelijkheidsindex van 2015 is nog even afwachten. Met de komende bezuinigingen, die vooral de culturele sector zullen raken, zou dat weleens een fors aantal plaatsen lager kunnen zijn.Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date