Vlaardingen vangt meer statushouders op

11-03-2021 Nieuws Herman van Nieuwenhuizen

VLAARDINGEN – Wel meer asielzoekers opvangen dan vorig jaar maar geen kleinschalige opvang voor asielzoekers of statushouders tot ongeveer 150 plekken. Dat is het standpunt van het college van burgemeester & wethouders in Vlaardingen. De gemeenteraad moet zich er binnenkort nog over uitspreken.

In de eerste helft van het jaar 2021 moet Vlaardingen 57 statushouders opvangen en huisvesten. Een statushouder heeft de hele asielprocedure doorlopen en heeft vervolgens een verblijfsvergunning gekregen voor vijf jaar. Elke gemeente in Nederland moet verplicht jaarlijks een aantal statushouders huisvesten.

In de tweede helft van 2020 was er een verplichting voor Vlaardingen om 27 statushouders op te vangen. We hebben nu dus met een meer dan verdubbeling te maken van de taakstelling, wat te maken heeft met achterstanden in de asielprocedure bij de Immigratie- en Naturalisatie Dienst. De gemeente laat weten aan te sturen op het behalen van de taakstelling dit jaar en, in nauw overleg met de woningcorporaties, te zorgen voor een zo goed mogelijke spreiding over de beschikbaar te komen woningen dit jaar. 

Daarnaast wordt in de regio Rijnmond nog gezocht naar mogelijkheden voor kleinschalige opvang voor asielzoekers, eventueel in combinatie met flexibele huisvesting voor andere groepen met een woonvraag op korte termijn. Zoals bijvoorbeeld studenten, arbeidsmigranten of alleenstaanden na een relatiebreuk. Eerder is aangegeven dat het daarbij om mogelijk zo’n 150 plekken kan gaan. Daarmee gaat het college dan weer niet akkoord, want ‘we hebben hier al onze handen vol aan lopende woningbouwopgaven’.  Een nieuwe taak binnen de asielketen past hier niet bij, aldus het college.Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date