Vlaardingen veiliger, maar hoe ?

05-12-2014 Nieuws Herman van Nieuwenhuizen

Hebben de camera's in het Centrum tot resultaten geleid ?

VLAARDINGEN - ,,Integraal veiligheidsplan is in commissie besproken. Jammer dat ik nou niet het gevoel krijg dat m.b.v. dit plan veiliger wordt in Vlaardingen’’. Deze ‘tweet’ van fractievoorzitster Esther Heijndijk van de ChristenUnie/SGP was slechts één van de berichten die hun weg vonden naar de social media na de commissievergadering over veiligheid. Meer raadsleden bleven achter met het gevoel dat het allemaal wel wat concreter kon, de aanpak van criminaliteit en het creëren van meer veiligheid in de stad.

Hoe goed of hoe slecht het eigenlijk gesteld is met de veiligheid in Vlaardingen kwam in ‘de cijfers’ ook naar voren: vergeleken met 2013 is er bij vrijwel alle vormen van criminaliteit een lichte daling zichtbaar. Bij geweldsmisdrijven echter valt een stijging van het aantal bedreigingen op (mogelijk als gevolg van meer huiselijk geweld) en er is een sterke stijging van het aantal diefstallen van fietsen en brom/snorfietsen. Ondanks deze overwegend lichte daling van de criminaliteit gaat het ‘beleven van veiligheid’ hier niet gelijk mee op, wat overigens weer per wijk verschilt. Bewoners van de Westwijk voelen zich over het algemeen het minst veilig en bewoners van Holy Noord voelen zich het veiligst. Opvallend is bovendien dat er in de Westwijk minder diefstallen en inbraken plaats vinden dan in bijvoorbeeld Holy Zuid, terwijl men zich in Holy Zuid wel gemiddeld veiliger voelt. Cijfers en gevoel gaan dus niet altijd samen.

De afname van de criminaliteitscijfers was in de commissie geen reden voor de raadsleden om niet kritisch te zijn naar het Integraal Veiligheidsplan en de burgemeester. Zo vond CDA raadslid Marco van Unen het teleurstellend dat er geen concrete inspanningsverplichtingen waren beschreven; kon de burgemeester niet aangeven met welk percentage of met hoeveel ‘gevallen’  men de ‘cijfers’ wil laten dalen komend jaar? Ron Boers van ONS Vlaardingen had op zijn beurt een nauwkeurig gedocumenteerd overzicht van incidenten in het Centrum de laatste maanden. Foto’s van ontbrekende paaltjes bij het Liesveld en het Veerplein waardoor een ramkraak op de Vodafone winkelplaats kon vinden. Daarnaast foto’s van missende stenen in het wegdek waarmee onder meer de ruiten van V&D ingegooid zijn en diefstal van sieraden en horloges plaatsvond. Boers vroeg zich af of de camera’s in het Centrum wel zin hadden: door het achteraf en niet ‘live’ bekijken van de beelden kon niet echt slagvaardig opgetreden worden.

,,Als ik het ga hebben over hoeveel minder we van de ene of de andere vorm van criminaliteit willen bereiken dan is dat misschien wel stoer, maar ook willekeurig’’, aldus burgemeester Blase. ,,In het Uitvoeringsplan Veiligheid staan veel concrete maatregelen die we inzetten om de cijfers omlaag te brengen. Dat is onze ambitie, het verlagen van die cijfers en het veiliger maken van de stad. Overigens zijn er ook autonome vormen van criminaliteit, die je niet kunt voorzien, noch vooraf sterk beïnvloeden.  Ik wil graag voorstellen om de raad een volgende keer bij het concept Uitvoeringsplan Veiligheid te betrekken, over veiligheid kan niet genoeg gesproken worden, wat mij betreft’’.

Voor de meeste raadsleden leek het niet voldoende: men wil vooral meetbare resultaten, die direct voortvloeien uit concrete acties. Het gevoel blijft dat er nu teveel afhangt van het toeval. Binnenkort zal hier verder over gedebatteerd worden in een gemeenteraadsvergadering.

 Gerelateerd