Vlaardingen wil toeristenbelasting voor arbeidsmigranten

28-01-2021 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN - De gemeente Vlaardingen wil dat ook arbeidsmigranten toeristenbelasting gaan betalen, net als toeristen die in een hotel of bed & breakfast verblijven. Arbeidsmigranten komen nu goed weg, ze betalen niets. Iedereen die in Vlaardingen staat ingeschreven in de 'Basisregistratie personen' betaalt lokale belastingen maar arbeidsmigranten staan daar niet geregistreerd en betalen dus niet mee aan de voorzieningen waar ze wel gebruik van maken, denk daarbij aan de riolering en het ophalen van huisvuil. Toeristen betalen mee via de toeristenbelasting.

Alleen arbeidsmigranten betalen dus op geen enkele manier mee aan de voorzieningen. De gemeente Vlaardingen wil dit oplossen door ook bij hen toeristenbelasting te gaan heffen. Een onderzoek moet uitwijzen of en hoe dit het beste kan. De uitkomsten daarvan moeten inzicht geven in de kosten en de mogelijke opbrengsten voor de gemeente. Na afronding van het onderzoek wordt aan de gemeenteraad een voorstel voorgelegd met onder andere de mogelijkheden voor de hoogte van de heffing per 1 januari 2022 en het heffen van de belasting met terugwerkende kracht voor deze specifieke groep. Gerelateerd