Vlaardingen zoekt een binnenstadsmanager

03-02-2016 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN - Stichting Stadshart Vlaardingen, de gemeente Vlaardingen, BKS Parking en het Albeda College gaan gezamenlijk investeren in de aanstelling van een binnenstadsmanager voor Vlaardingen. Voor hem of haar ligt een plan klaar: ‘Welkom! Startdocument Binnenstadsmanagement Vlaardingen’, plus activiteitenplannen voor 2016, gemaakt door de drie verbeterteams die aan het werk zijn voor de binnenstad. Hiermee ligt na een half jaar kwartiermakerschap een solide basis, ook financieel, om op korte termijn een binnenstadsmanager te werven voor Binnenstad Vlaardingen.

Ondernemer Ronald Huiskens heeft in opdracht van Stichting Stadshart en de gemeente Vlaardingen van juni t/m december 2015 als kwartiermaker binnenstad het binnenstadsmanagement voorbereid. Zijn taak was de mogelijkheid voor een binnenstadsmanager en binnenstadsmanagement te onderzoeken, drie verbeterteams aan te sturen en nieuwe en kansrijke samenwerkingsvormen te zoeken.

 

Werk kwartiermaker zit er op

De drie teams zijn inmiddels aan het werk en hebben plannen voor 2016 gemaakt. Daarin staan verbeterpunten voor Winkelen, Uitgaan & Evenementen, Bereikbaarheid & Parkeren en het versterken van Water & Historie, om zo de kernwaarden van Vlaardingen meer onder de aandacht te brengen.Nieuwe samenwerkingen zijn gerealiseerd en inmiddels hebben drie partijen, Stichting Stadshart Vlaardingen, BKS Parking en Albeda College, afgesproken mee te gaan investeren in een binnenstadsmanager. BKS Parking is eigenaar van de parkeergarages in Vlaardingen, Albeda College wil graag stageplekken voor MBO-studenten die opdrachten en onderzoeken kunnen uitvoeren voor het binnenstadsmanagement. Stichting Stadshart Vlaardingen is de overkoepelende winkeliersvereniging in de binnenstad.

 

Oprichting Stichting Binnenstad Vlaardingen

In het plan ‘Welkom! Startdocument Binnenstadsmanagement Vlaardingen’ staan de visie, doelen en speerpunten voor de binnenstad. De kwartiermaker stelt voor om een stichting Binnenstad Vlaardingen op te richten. Deze stichting heeft als doel het economisch functioneren van en de samenwerking in de binnenstad te verbeteren. Een stichtingsvorm kan een goede samenwerking in de binnenstad borgen, tussen publieke en private partijen, op basis van gelijkwaardigheid, met een gezamenlijke inzet van middelen. De stichting wordt opdrachtgever van de nieuw aan te stellen binnenstadsmanager. Naast de stichting wordt een Raad van Toezicht actief en een klankbordgroep.


Taken binnenstadsmanager

Het concept van een binnenstadsmanager heeft zich in diverse andere steden bewezen om partijen te verbinden. De nieuw aan te stellen binnenstadsmanager voor Vlaardingen zal onder andere de drie teams begeleiden en aansturen en is het gezicht en centrale aanspreekpunt voor de binnenstad. De kwartiermaker geeft als advies mee aan de stad: “De binnenstadsmanager moet een verbinder zijn, die moeiteloos kan schakelen tussen de verschillende partijen die actief zijn in de stad.” De binnenstadsmanager krijgt vooralsnog geen apart kantoor, maar zal gebruik maken van de beschikbare flexplekken in de binnenstad om zo te horen en te voelen wat er allemaal speelt in de binnenstad. De werving van de binnenstadsmanager start binnenkort in overleg met de financierende partijen. De vacature voor binnenstadsmanager wordt geplaatst op binnenstadvlaardingen.nl

 

 

 Gerelateerd