Vlaardingers duurder uit in 2020

03-01-2020 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN – Bij het Onderwijs en de Zorg hebben we afgelopen jaar aardig wat stakingen achter de rug; voor een betere cao en ook voor een beter loon. Een deel van die loonsverhogingen wordt helaas weer gelijk ingeleverd, want het leven wordt nu eenmaal duurder, en dat geldt ook voor de gemeentelijke belastingtarieven. In de gemeenteraad zijn daar in de laatste vergadering op 19 december afspraken over gemaakt, en voor 2020 betekent dat het volgende: de OZB (Onroerend Zaakbelasting) gaat omhoog voor gebruikers, maar eigenaren betalen hetzelfde percentage als het ‘pand’ vooral als woning gebruikt wordt. Bij het gebruik vooral als kantoor/bedrijfspand stijgt die OZB dan weer wel. De stijging voor gebruikers bedraagt bijna 20 euro per jaar, per €100.000 waarde van het pand.

De rioolheffing voor eigenaren gaat omhoog met ongeveer €4 per perceel  maar die blijft dan weer gelijk voor gebruikers. Bij de Afvalstoffenheffing is de stijging het grootst, wat dan weer onder meer te maken heeft met de invoering van een systeem met pasjes . Voor eenpersoonshuishoudens is de stijging ruim €17 per jaar en voor meerpersoonshuishoudens is de stijging maar liefst €21 per jaar. dat lijkt misschien niet heel veel, maar als je alles bij elkaar optelt dan vormt dat voor veel huishoudens een behoorlijke last. De Reinigingsrechten voor bedrijfsafval stijgen nog meer, dat gaat dan per hoeveelheid afvalzakken van 60 liter per week. Hoe dat door wie bijgehouden wordt is ons niet bekend, maar het loont voor ondernemers om het bedrijfsafval te beperken, zoals het voor gewone burgers helaas nog niet loont om minder zakken afval te produceren. Daar is het  systeem nog niet op ingericht.

De hondenbelasting tenslotte stijgt een paar euro en de toeristenbelasting met 4 cent per persoon per nacht.Gerelateerd