Vlaardingse kinderversjes

03-03-2018 Nieuws Redactie

foto: Stadsarchief Vlaardingen

VLAARDINGEN - In dit voor Vlaardingen historische jaar waarin we de Slag bij Vlaardingen van het jaar 1018 herdenken, brengt Vlaardingen24 iedere dag een verhaal uit het Vlaardingse verleden. We doen dat aan de hand van een oud krantenbericht. Vandaag 3 maart 1932: Vlaardingse kinderversjes.

In het folkloristisch maandblad 'Eigen Volk' staan in maart 1932 een aantal 'alleraardigste' aftel-, balspel-, speel- en touwspringversjes uit Vlaardingen. Het Algemeen Handelsblad neemt er op 3 maart 1932 een aantal van over.

Allereerst een drietal 'aftelversjes'.

Mijn vader moest eens een raampje beslaan
Mijn vader moest eens een raampje beslaan,
En raadt eens hoeveel spijkers er in zouden gaan?
Mijn kind, zonder te liegen
Of te bedriegen,
Van uw ouderdom af, 1, 2, 3, enz. 

Uutje muntje
Uutje muntje,
Pepermuntje,
Uutje muntje af.Snij je moeders neusje af
Naai er dan een stukje (a)an
Dat zij niet meer snuiten kan
Vier stuiver staf, af, af, af.

Ake, bake, noten kraken
Ake, bake,
Noten kraken,
leke bieke boe.
Ary staat voor de fonograaf,
Eum, deum, da,
Oester stomba.

(De redactie van het tijdschrift teekent hierbij aan: ,,Dit versje is wel heel duister. Mogelijk, dat ake bake een verbastering is van akers bakken. De twee laatste regels zijn een soort abracadabra.) 

Thans twee balspelversjes. 

Krelis met den bokkewagen
Krelis met den bokkenwagen,
Die komt om de veertien dagen
En hij roept met luider keel:
Blieft mevrouw nog gruttenmeel?
Gruttenmeel is overal,
Koeien en paarden staan op stal.
Vette varkens in het hok,
Blieft mevrouw nog zwavelstok.

Boer wat ziet je melk blauw
Boer wat ziet je melk blauw,
Dat komt zeker van de kou,
Je hebt er water bij gedaan,
Ik heb je naar de pomp zien gaan,
Op je houten klompen,
Heb ik je zien pompen.

Een bekend speelversje is het volgende:
 

Kiezen, kiezen, wie je wil
Kiezen, kiezen, wie je wil,
Ik kies Marie al in den kring,
En zie daar juffrouw,
Geef me nu die hand van jou,
Van je een, twee, drie.

Springtouwversjes zijn er vele in Vlaardingen; de vrouwelijke jeugd schijnt het touwtje-springen een aangename bezigheid te vinden. Bekend is:
 
's Avonds om een uur of acht
's Avonds om een uur of acht, hoezee!
Dan staan de jongens op de wacht, hoezee!
Al om een zoen, al om een zoen,
Daar was 't die jongens om te doen.
Hoezee, hoezee, hoezee!

In de Pepersteeg
In de Pepersteeg
Staat een huisje leeg
Van mijnheer De Groot,
Met zijn eenen poot. 

Meer algemeen bij het touwtje-springen (we hoorden het ook elders dan in Vlaardingen, o.a. in den Achterhoek) is ten slotte:

Ik ga trouwen met een
Edelman, bedelman,
Dokter, pastoor,
Koning, keizer,
Schutter, majoor.

Gerelateerd