Vlaardingse kranten gaan digitaal

25-01-2016 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN - Op 13 januari zijn 116 dikke banden met Vlaardingse kranten overgebracht naar het depot van de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. Dankzij het nationale conserveringsprogramma ‘Metamorfoze’ zullen deze de komende maanden door digitalisering toegankelijk worden gemaakt. In 1997 ging na jaren van voorbereiding het nationale conserveringsprogramma ‘Metamorfoze’ van start. Omdat gebleken was dat vele 19e- en 20e-eeuwse publicaties gevaar liepen door verval van het papier, had het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hier langjarig budget voor vrijgemaakt.

Stadsarchief Vlaardingen


In 2014 is het het Stadsarchief gelukt in aanmerking te komen voor digitalisering van vier – ook nationaal – belangrijke visserijtijdschriften. Dit project wordt nu uitgevoerd. Begin 2015 werd ook het verzoek van het Stadsarchief tot digitalisering van de oudste Vlaardingse kranten gehonoreerd. Het letterlijk zware transport van deze voor Vlaardingen erg belangrijke collectie heeft precies een jaar later, op woensdag 13 januari 2016, plaatsgevonden. Het ging hier voornamelijk om de Vlaardingsche Courant (1804 en 1869-1926), de Goedkoope Vlaardingsche Courant (1903-1917) en de Nieuwe Vlaardingsche Courant (1875 en 1888-1950).

Als deze kranten in oktober 2016 terugkeren naar Vlaardingen, worden ze geconserveerd en ingepakt opgeslagen in het archiefdepot, zodat de kwaliteit van de originelen gewaarborgd blijft. Minstens zo belangrijk is het feit dat de oude boeken dan dicht kunnen blijven en ze volledig digitaal doorzoekbaar zullen zijn. Dit is een enorme sprong voorwaarts voor professionele en amateuronderzoekers, die weten hoe belangrijk kranten zijn als historische bron.

Bezoekers van het Stadsarchief moeten er dus rekening mee houden dat de kranten van vóór 1951 nu niet meer in origineel te raadplegen zijn aan het Plein Emaus. Wel kan daar, gedurende de gebruikelijke openingstijden, gebruik worden gemaakt van de microfiches die van de Vlaardingsche en Nieuwe Vlaardingsche Courant beschikbaar zijn. En vanaf oktober 2016 zal dan onbeperkt digitaal gezocht kunnen worden in deze rijke bronGerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date