Voortbestaan turnvereniging Leonidas Dovido onzeker

26-10-2017 Nieuws Herman van Nieuwenhuizen

VLAARDINGEN – Turnvereniging Leonidas Dovido luidde vandaag de noodklok over haar voortbestaan in een brief aan de leden. De reden ? Een bestuur wat al langere tijd geen voorzitter heeft, een penningmeester die ermee stopt om persoonlijke redenen en onderbezetting in allerlei andere functies die noodzakelijk zijn om de vereniging volwaardig te kunnen laten functioneren. ,, Als de samenstelling van het bestuur niet verandert, dan gaan wij ons beraden op onze positie’’, aldus de vereniging in de brief naar de leden.

Daarnaast dreigt ook de verhuurder van het trainingscomplex, Sportcentrum Vlaardingen aan de Zwanensingel, de ‘stekker er uit te trekken’; er is namelijk een betalingsachterstand van de huur voor de turnhal, die nog relatief kort geleden een uitkomst was voor de Vlaardingse turnverenigingen Leonidas Dovido en Triade; een grote hal geeft immers meer mogelijkheden dan een relatief krappe gymzaal waar met goed fatsoen nauwelijks een aanloop genomen kan worden voor bepaalde turnonderdelen.

De vereniging laat de leden ook weten dat de “Stichting Vlaardingen Turnt en Beweegt” bij het Sportcentrum (de eigenaar van de turnhal) een huurachterstand heeft. De verenigingen, die gebruik maken van de turnhal, hebben geen huurachterstand naar de Stichting toe. Kortom, de verenigingen zelf, en dus ook Leonidas-Dovido, komt hun betalingsplicht netjes na. Daarbij komt, dat de Stichting per 1 september 2017 geen bestuur meer heeft. Het Sportcentrum heeft de gebruikers van de turnhal laten weten dat dit niet langer zo kan blijven. ,,Als er niets gebeurt gaat het licht uit en de deur op slot’’.

Stichting Vlaardingen Turnt en Beweegt was niet alleen verantwoordelijk voor het doorsluizen van de huurbetalingen namens de turnverenigingen. Ook zou deze stichting zich inspannen om, op uren dat de hal niet door de verenigingen werd gebruikt, te ‘vullen met lesuren van nabije middelbare scholen’. Na de oprichting van de stichting, op 26 september 2014 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, vertrokken er al snel twee leden van het bestuur: een vertegenwoordiger van de gemeente Vlaardingen en een bestuurslid dat er namens Sportcentrum Vlaardingen zitting had. Het is vervolgens nooit gelukt om de vrijgekomen uren in de hal te vullen met andere partijen, waardoor het tekort op de afgesproken huur op ging lopen. Het is daarbij de vraag of de huidige turnverenigingen hiervoor verantwoordelijk zijn. Zij worden echter nu wel met het 'probleem opgezadeld'. 

Inmiddels heeft het bestuur van Leonidas-Dovido een probleemanalyse opgesteld die is voorgelegd aan betrokken partijen: het Sportcentrum Vlaardingen, de Gemeente Vlaardingen en GV Triade. ,,De eerste reacties lijken positief te zijn’’, aldus Leonidas Dovido. ,,Er is een groot gemeenschappelijk belang en dat is het behoud van het turnen in Vlaardingen’’. De turnvereniging roept tenslotte in de brief de leden (en ouders/verzorgers) op om zich te melden: ,,Het is echt vijf voor twaalf. Laten we ervoor zorgen dat Leonidas-Dovido kan blijven bestaan en dat we snel vooruit kunnen kijken. Het gaat allemaal echt niet vanzelf en zoals het nu is, kan het niet langer!’’Gerelateerd