Vrijheid, Gelijkheid, Broederschap

16-11-2015 Nieuws Bert Blase

VLAARDINGEN – Bij de herdenking vanochtend van de slachtoffers van de terreuraanslagen in Parijs, maar ook in Beiroet, Bagdad en andere plaatsen in de wereld, hield burgemeester Blase de volgende toespraak die we integraal plaatsen:

,,Liberté, Egalité et Fraternité: vrijheid, gelijkheid en broederschap. Het zijn de uitgangspunten van de Franse Republiek, waarvan de betekenis velen inspireert, tot ver buiten Frankrijk. Ook in de Nederlandse samenleving worden deze uitgangspunten herkent en in de praktijk gebracht.

Juist Parijs, het kloppend hart van Frankrijk, waar deze uitgangspunten eens zijn ontstaan, was vrijdag het doelwit van extreem en terroristisch geweld. Daarbij zijn velen omgekomen, die het die avond plezierig hadden op een terras, bij een concert of voetbalwedstrijd. Wij zijn hier bijeen om hen te gedenken, solidariteit te betrachten en te tonen dat wij weerbaar zijn.

Terecht is erop gewezen dat deze dagen niet alleen Parijs doelwit is geweest, maar dat in de dagen en week voorafgaand, ook terroristische aanslagen zijn geweest in Beirut, Bagdad en het Russisch vliegtuig boven de Egyptische woestijn. Aanslagen met steeds grote aantallen dodelijke slachtoffers; aanslagen die allen zijn opgeëist door IS; Islamitische Staat. Een organisatie met een giftige ideologie, die geweld verheerlijkt en mensen opzet tegen elkaar. Daarom is het zo belangrijk dat wij hier staan, en al die andere mensen in Nederland, Europa en de hele wereld. Om te laten zien dat vrijheid, gelijkheid en broederschap vele malen krachtiger en duurzamer is dan de giftige ideologie van de IS.

De afgelopen dagen kreeg ik van vele Vlaardingers, mondeling, of via mail, app en twitter, uitingen van afkeer en ontzetting. Vlaardingers uit alle wijken en – ik noem het maar zo – uit alle windstreken reageerden op dezelfde toon. Wij staan voor de manier van leven zoals wij dat in Vlaardingen, in Nederland doen. We verafschuwen de terreur van de Islamitische Staat, en welke terreur dan ook.

De reacties maken duidelijk dat Vlaardingers, in al hun verschil en veelkleurigheid, deze daden afwijzen. Het maakt duidelijk dat al deze Vlaardingers zich thuis voelen in de manier van samenleven die wij hier in de praktijk brengen. We mogen verschillen, we mogen anders denken, maar we spreken met elkaar en kiezen voor de vrije samenleving die dit mogelijk maakt.

Het leert ons een belangrijke les. Deze aanslagen zijn niet een oorlog van ‘de Islam tegen het Westen’, zoals de IS misschien wil laten geloven. De scheidslijn loopt anders. Het is een scheidslijn tussen de mensen van goede wil en de extremisten. Extremisten die geweld omarmen en slechts hun eigen gelijk kunnen zien. Aan de andere kant de mensen van goede wil, met ieder zijn eigen achtergrond. Mensen die vreedzaam willen samenleven. Mensen die respect hebben voor elkaar en elkaars verschillen. Die verschillen benoemen en bespreken, maar altijd met woorden en nooit, nooit met wapens en geweld. Mensen van alle gezindten die de kracht en de waarde kennen van het leven in een vrije samenleving. Uit uw reacties blijkt dat u, Vlaardingers, zich aan die zijde schaart. Pal staan voor de waarden die in Nederland zo diep verankerd zijn. Zoals dat ook voor Frankrijk geldt, en zoveel plekken in de wereld. Liberté, Egalitë en Fraternité, vrijheid, gelijkheid en broederschap. We laten zien dat dit sterker is dan het gif van haat, geweld en terreur.

We zullen nu een moment stil zijn. Eerst tot de klok twaalf uur slaat, en nog een minuut daarna. In het besef dat velen dit tegelijk met ons doen. Daarna zullen we wandelen naar het Geuzenmonument, toonbeeld van onverzettelijkheid en vrijheid, om namens het college, de gemeenteraad en al onze inwoners bloemen te leggen, slachtoffers te gedenken en onze diepe overtuiging te tonen.

 

Bert Blase

Burgemeester VlaardingenGerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date