Waarom ziet gemeente af van subsidie?

22-04-2015 Nieuws Herman van Nieuwenhuizen

VLAARDINGEN –De gemeente wilde jaren geleden het bedrijventerrein De Vergulde Hand opknappen voor de vestiging van nieuwe bedrijven. Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland was bereid € 1,3 miljoen subsidie bij te passen. De termijn waarbinnen het project uitgevoerd moest worden is echter inmiddels verlopen en daarom vervalt de subsidie. Een vreemde zaak volgens de Leefbaren en Stadsbelangen: ,,In deze voor Vlaardingen financieel zeer zware tijden is het afzien van een forse subsidie op zijn minst bijzonder te noemen. En verdient naar onze mening een gemotiveerd besluit. Uw besluit kent geen enkele motivatie, niet meer dan onvoorziene omstandigheden’’. De partijen vragen het college daarbij ook waarom het niet gelukt is om de werkzaamheden op De Vergulde Hand tijdig te starten waardoor de subsidie wel toegekend zou zijn aan de gemeente.

Heeft het college een mandaat heeft om af te zien van de subsidietoekenning of moet de raad hierover besluiten ? In de vragen van de Leefbaren en Stadsbelangen wordt daarbij verwezen naar de ‘val’  van Leo ten Have, die destijds een motie van wantrouwen kreeg: Leefbaar wethouder Leo ten Have had in 2011 toegezegd € 300.000 subsidie binnen te halen voor de aanleg van een haventje bij de Broekpolder. Achteraf bleek dat hij hierin de nodige fouten gemaakt had en ook de raad niet tijdig had geïnformeerd.  De suggestie in de vragen van de twee fracties wordt daarbij gewekt dat het hier een vergelijkbare zaak betreft: ,,1,3 miljoen laten wegspoelen door het putje zonder dat de raad hierover vooraf is geïnformeerd zet de raad naar onze mening namelijk op achterstand als het gaat om haar budgetrecht’’.

Bij de persbijeenkomst gisteren was wethouder Ruud de Vries duidelijk: ,,Ruim tien jaar geleden leek het noodzakelijk om De Vergulde Hand aan te passen voor bedrijven die vanaf het ‘schiereiland’  (gebied op en rond de Koningin Wilhelminahaven, red.) zouden verhuizen. Het terrein aan de Koggehaven bleek later echter voldoende toegerust, ook qua ruimte, om al die bedrijven te huisvesten. De noodzaak om gebruik te maken van de toegekende subsidie verviel daarmee’’.

Subsidie kost gemeente ook geld

Ruud de Vries vervolgt: ,,De tijden zijn nu anders, er is door de crisis jarenlang minder bedrijvigheid geweest en dus ook geen druk om de Vergulde Hand voor andere bedrijven aan te passen. Vergeet niet dat als je zo’n bedrag ontvangt als subsidie je ook zelf nog eens €1,3 miljoen moet neerleggen. Overigens is de situatie volstrekt anders dan destijds met Leo ten Have. Een en ander valt niet alleen binnen een mandaat van het college, maar er zijn ook geen beloftes gedaan aan de gemeenteraad die niet zijn waargemaakt’’, besluit De Vries.Gerelateerd