Wat kiest u?

10-03-2015 Nieuws Advertorial

Op 18 maart zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Minder bekend is dat er op 18 maart ook verkiezingen worden gehouden voor de leden van de waterschappen. Niet zo bekend, maar wel ontzettend belangrijk. Waarom? We leven in een waterrijk gebied. Het water in de gemeente Delfland is sterk vervuild. Dit komt met name door het gebruik van bestrijdingsmiddelen, voornamelijk in de glastuinbouw, maar ook wordt er nog steeds illegaal afvalwater geloosd. Zou het niet mooi zijn als we in de zomer, zonder belemmeringen en gevaren kunnen zwemmen in het buitenwater van Vlaardingen?

De PvdA is voor schoon en gezond water en wil dat de gemeenten hier meer op toe gaan zien. Ook strijdt de PvdA voor meer initiatieven, zoals vaker baggeren, om er voor te zorgen dat de bestrijdingsmiddelen en andere gifstoffen uit het water verdwijnen.

Aan dit schoonhouden en op peil houden van de waterkwaliteit en hoeveelheid hangt een kostenplaatje. Dit wordt bekostigd uit de waterschapsbelastingen (watersysteemheffing en de zuiveringsheffing). Uit onderzoek is gebleken dat de inwoners van de gemeente Delfland de hoogste belasting van Nederland betalen. Een gezin van twee of meer personen betaald bijna 400 euro per jaar! Dit komt voor een groot deel door gemaakte investeringen die terug verdiend moeten worden. Onder druk van de PvdA zijn de investeringen gehalveerd en wordt er extra bezuinigd, waardoor de stijging van de belastingen voor waterschap binnen de perken zijn gebleven. Hier zullen we echter voor moeten blijven waken.

De kostenverdeling van de waterschapsbelasting moet ook aangepakt worden. De PvdA vindt dat de toedeling van de waterschapslasten verdeeld moeten worden naar draagkracht over alle inwoners, bedrijven, organisaties en grondeigenaren. Dit volgens het principe de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten. Conform de wettelijke ondergrens zouden de inwoners 50% van de lasten moeten dragen. In de gemeente Delfland is dit nog 57%!

Zoals iedereen begrijpt is dit voor een gezin dat moet rondkomen van een bijstanduitkering niet op te hoesten. Bij andere partijen gaan er geluiden op om de kwijtschelding te schrappen. De PvdA laat dit natuurlijk niet gebeuren!

Kortom er is werk aan de winkel. Stem 18 maart PvdA en zorg er samen met ons voor dat de kostenverdeling minder scheef wordt en de mensen met de laagste inkomens gespaard worden.

Stefanie Solleveld

Raadslid PvdA Vlaardingen

Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date