Wie redt de Binnenstad?

25-01-2018 Nieuws Herman van Nieuwenhuizen

VLAARDINGEN – Vanavond bespreekt de raad de plannen voor de binnenstad zoals die zijn vastgelegd in het Centrumplan Binnenstad  Voor het concept-Centrumplan ‘De binnenstad centraal’ is, vooruitlopend op de behandeling in de raadscommissie en de gemeenteraad, een consultatie onder winkeliers, bewoners en bezoekers uitgevoerd. Dit heeft geleid tot 42 reacties, waarbij opvalt dat de teneur positief en constructief is, en dat degenen die reageerden, vrijwel allemaal betrokken willen blijven bij de uitwerking van de plannen. De omvang van de reacties verschilde; van een kernachtige volzin tot een afgewogen betoog. Het verlagen van de parkeertarieven en het aantrekkelijker maken voor ondernemers om een winkel te starten (inhakend op de grote leegstand) is daarbij vaak genoemd, maar nog vaker was men van mening dat er nu eindelijk ‘iets moet gebeuren’. De resultaten van het onderzoek vindt u hier!  

De gemeenteraad zal vanavond onder meer een besluit nemen over de investering van €2,6 miljoen in de Binnenstad voor het komend jaar en €12 miljoen over de komende vier jaar. Daar zullen verschillende zaken mee ‘aangepakt’ worden, waaronder de buitenruimte; hier vallen onder meer een betere bestrating en straatmeubilair onder, maar ook investeringen in het culturele klimaat in de stad. Denk hierbij aan meer activiteiten en ondersteuning van festivals als het Haring- en Bierfeest (vanaf dit jaar is de naam van het Loggerfestival veranderd)

Voor de voorstellen lijkt er een meerderheid in de raad te zijn, waarbij vanavond naar verwachting nog wel de nodige ‘puntjes op de i’ worden gezet. De SP is daarbij overigens een verklaard tegenstander van veel van de plannen. De belangrijkste kritiek van de SP is dat het vervangen van de straatstenen niet leidt tot het beperken van de leegstand. “Het verdwijnen van ketens zoals Kijkshop komt niet door de verkeerde kleur gebakken straatklinkers, maar door een veranderend consumentengedrag. Helaas wil niet iedereen dat begrijpen.” aldus SP raadslid Kasper Vink.

Het geld dat, naar verwachting, uitgetrokken gaat worden is echter niet alleen bedoeld voor straatstenen maar voor een breed scala aan maatregelen. Eerder heeft de belangrijkste vastgoedeigenaar Multi bij monde van Arno Ruijgrok al laten weten dat, nadat de gemeente het initiatief neemt, zij hierbij positief zullen aansluiten. Wat dat concreet inhoudt is nog onzeker, maar ook de eigenaren van vastgoed in het centrum zullen ondernemen aantrekkelijker moeten maken. Aantrekkelijker huren, bijdragen in de verlaging van de parkeergelden of allerlei activiteiten ondersteunen: het is om het even wat, maar er moet iets gebeuren. De binnenstad van Vlaardingen roept om concrete maatregelen en, gezien het vertrek van weer wat ondernemingen de laatste week, kan dat niet veel langer duren. Het beeld van de bezuinigingen van 2014 dringt zich op: Vlaardingen Spookstad?Gerelateerd