Winkels eerder open op zondag voor Kerst

21-12-2017 Nieuws Herman van Nieuwenhuizen

VLAARDINGEN – Mogen de winkeliers op 24 december, de dag voor Kerst, nu wel of niet hun deuren eerder openen? Gebruikelijk is om op een zondag vanaf 12.00 uur de deuren te openen, maar een aantal ondernemers wil graag om 10.00 uur starten, zo vlak voor Kerst. Zo krijg je een betere spreiding van de Kerstdrukte. Voor de gemeente was het eerst ook niet zo’n probleem; tot 19 december stond op de eigen website dat winkels op de 24-e van 06.00 uur (!) tot 18.00 uur open mochten. Dat bleek een ‘foutje’ te zijn, maar wel een kostbaar foutje dat al wat langer op de website had gestaan. En sommige winkeliers hadden hun personeel al ingepland. Het college had het echter teruggedraaid.

De VVD had er al vragen over gesteld en vanavond bracht de fractie een motie in, gesteund door een groot deel van de raad: kom de winkeliers tegemoet en handhaaf de voor 24 december aangekondigde ruimere openingstijden. Dat het CDA en de ChristenUnie erop tegen waren lag wel voor de hand, met het oog op de altijd naar voren gebrachte ‘zondagsrust’ vanuit Bijbels perspectief.

Verantwoordelijk wethouder Bert van Nieuwenhuizen verwees hierop naar een verordening uit 2014 waarin de winkeltijden op zon- en feestdagen starten om 12.00 uur. ‘Daar is de raad destijds mee akkoord gegaan’. Van Nieuwenhuizen bood wel zijn excuses aan voor de ‘onjuiste tekst op de website’. ‘Maar de verordening gaat altijd voor welke publicatie dan ook’, aldus de wethouder.

Klaas Terpstra van de PvdA stelde vervolgens voor om het punt te schorsen tot donderdag, wanneer de raadsvergadering werd voortgezet. Doorzichtig, zo leek het, want de partijen die de motie hadden ingediend waren in de meerderheid vanavond en morgen naar verwachting niet. Ivana Somers van VV2000/Leefbaar Vlaardingen dreigde toen met een initiatiefvoorstel te komen voor ruimere winkelopeningstijden; minder vrijblijvend dan een motie die de wethouder kan negeren. Koen Kegel van D66 stelde daarop een schorsing voor die ‘weleens heel lang kon duren’. Werd die gebruikt op de afwezige Frank Hoogervorst van de SP met spoed naar de raadszaal over te brengen om de coalitie aan eenzelfde aantal stemmen te helpen ? Het leek er alle schijn van te hebben…In de wandelgangen ging al rond dat de ChristenUnie/SGP dreigde met ‘hun wethouder’ en uit de coalitie zou stappen als de motie in stemming gebracht en aangenomen zou worden.

De schorsing duurde tot tien minuten na middernacht, toen ook alle fracties hun plaatsen weer innamen, waarbij de motie in stemming werd gebracht. De coalitie stemde vervolgens verdeeld, waarbij de tegenstemmers verwezen naar de vier jaar geleden gemaakte afspraken. De motie werd vervolgens met een ruime meerderheid aangenomen.

Of wethouder Van Nieuwenhuizen de motie ging uitvoeren ?, zo vroeg Ivana Somers van de Leefbaren. Die vroeg daarop een schorsing aan om te overleggen met de collega’s van het college. Een kwartier had hij nodig om te melden dat het college de motie ging uitvoeren. De winkels mogen dus eerder open.

Gerelateerd