Zeelui tegen wil en dank

23-05-2018 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN - In dit voor Vlaardingen historische jaar waarin we de Slag bij Vlaardingen van het jaar 1018 herdenken, brengt Vlaardingen24 iedere dag een verhaal uit het Vlaardingse verleden. We doen dat aan de hand van een oud krantenbericht. Vandaag 23 mei 1928: Zeelui tegen wil en dank.

Opvallende gasten doen in 1928 Vlaardingen aan. Drie Arabieren lijken verdwaald in de haringstad te lopen als een kat in een vreemd pakhuis. Het blijken dan ook zeelui tegen wil en dank die vanuit Algiers een onvrijwillige zeereis maakten. 

Door de politie te Vlaardingen werden drie Arabieren aangehouden welke afkomstig bleken te zijn van een stoomschip dat na een reis vanuit Algiers te Vlaardingen aangekomen was. De menschen vertelden desgevraagd, dat zij te Algiers als bootwerker aan boord van het schip werkzaam waren geweest, tot zij plotseling bemerkten dat het schip de haven van Algiers verlaten had en zich in volle zee bevond. Zij hadden daarop den kapitein gevraagd, hen in de eerstvolgende havenplaats van boord te zetten, doch deze had dit geweigerd en ze naar Vlaardingen meegenomen. 

Hier aangekomen heeft de kapitein de zeelui-tegen-wil-en-dank mee naar Rotterdam genomen en ze daar in de voor hen onbekende omgeving achtergelaten. De Arabieren hebben daarop net zoo lang gezocht tot zij het schip weer teruggevonden hadden, doch de gezagvoerder bleef weigerachtig ze weer op te nemen. Met behulp van de politie zijn ze tenslotte toch nog aan boord van het schip met bestemming naar Algiers toegelaten, zoodat hun onvrijwillige zeereis spoedig tot het verleden zal behooren!

Gerelateerd