Zeeroverij vanuit Vlaardingen

11-03-2018 Nieuws Redactie

Prent van een hoekerschip uit de achttiende eeuw: foto: Collectie Stadsarchief

VLAARDINGEN - In dit voor Vlaardingen historische jaar waarin we de Slag bij Vlaardingen van het jaar 1018 herdenken, brengt Vlaardingen24 iedere dag een verhaal uit het Vlaardingse verleden. We doen dat aan de hand van een oud krantenbericht. Vandaag 11 maart 1781: Zeeroverij vanuit Vlaardingen.

Op 20 december 1780 verklaarde Engeland Nederland de oorlog waarmee die Vierde Engels-Nederlandse oorlog een feit was. En hoewel het nog tot mei 1781 duurde voor er ook van Nederlandse zijde een oorlogsverklaring kwam, waren er al eerder de nodige schermutselingen. De Vlaardingse vissersschepen moesten voortdurend voor de Engelsen op hun hoede zijn maar ook de Vlaardingers zelf zaten niet stil. Ze rustten de snelste hoekers uit met kanonnen zodat die in een eskader op zee op rooftocht konden. 

Vlaardingen den 4 maart. Alhier is een plan geformeerd om zes der welbezeildste hoekerschepen, ieder gemonteerd met 12 stukken, behalve de draaibassen en 60 man, ter kaapredery uit te rusten met oogmerk om by elkander in één eskader en ten gemeenen voordeele te kruisen. De intekening zal bestaan uit 400 actien ieder à 250 guldens en men zal zich ten dien einde kunnen adresseeren by de heeren A. van der Linden van den Heuvel, A Brouwer, K. Hoogendyk of L. Vriens, alle kooplieden alhier.

Gerelateerd