Zieke essen als basis voor historische huizen in Broekpolder

15-02-2018 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN - Op het Educatief Archeologisch Erf in de Broekpolder van Vlaardingen worden het komende jaar twee historische huizen nagebouwd: het Rottahuis en een boerderij uit Spijkenisse, beide uit de 11e eeuw. De nieuwe huizen zijn een uitbreiding van het huidige Educatief Archeologisch Erf, waar nu al het Vlaardingencultuurhuis staat. Een deel van het hout dat gebruikt gaat worden voor de bouw van de huizen is afkomstig uit de Broekpolder: Hollands hout uit een van de bospercelen van Staatsbosbeheer met zieke essen. De voorbereidingen voor de houtoogst starten in februari, en verwacht wordt dat de bomen half maart uit het bos gehaald zijn.

De bouw van de nieuwe huizen sluit mooi aan bij het jaar waarin Vlaardingen terugblikt naar 1018. In dat jaar vond de slag bij Vlaardingen plaats en daar wordt dit jaar uitgebreid bij stilgestaan in de stad. Naar verwachting zal tenminste één van de twee huizen af zijn als de festiviteiten in juni beginnen. Het Educatief Archeologisch Erf, onderdeel van de Federatie Broekpolder, heeft Staatsbosbeheer gevraagd om lokaal hout te leveren voor de bouw van de huizen.


Essentaksterfte

In heel Nederland gaat de es massaal dood als gevolg van de boomziekte essentaksterfte. De ziekte essentaksterfte wordt veroorzaakt door een agressieve exotische schimmel. Een besmette es is van nature niet bestand tegen de schimmel en zal dus niet van deze ziekte herstellen, aangezien er geen remedie voor handen is. De bomen die in de afgelopen jaren ziek geworden zijn, kunnen op onvoorspelbare momenten takken verliezen en spontaan omvallen.

Uit onderzoek is gebleken dat 80% van de in de Broekpolder aanwezige essen is aangetast. De komende jaren zullen de zieke essen in de Broekpolder moeten wijken voor een nieuw bos met verschillende soorten bomen. Een bos dat klaar is voor de toekomst. Staatsbosbeheer is momenteel bezig met het voorbereiden van maatregelen om het bos weer om te vormen tot een gezond geheel. Een van de eerste maatregelen is nu het kappen van zieke essen voor de bouw van de middeleeuwse huizen. Hiervoor is een bosvak uitgekozen in het noordoosten van de Broekpolder. Ongeveer een kwart van de essen uit dit vak zullen worden gekapt voor de bouw van de huizen.


Stippen op bomen

In week 7 start Staatsbosbeheer met het markeren van de essen die gekapt worden voor het Educatief Archeologisch Erf, dit noemen we blessen. De bomen worden geblest met een stip. Vooraf vindt er een ecologisch onderzoek plaats om schade aan flora en fauna tijdens de werkzaamheden te voorkomen. Bomen waar nesten of broedholen in zitten blijven staan en worden ook gemarkeerd. Hierop volgend zal het Educatief Archeologisch Erf starten met het kappen van de essen.

Voor vragen over de werkzaamheden kunt u een mail sturen naar hofvandelfland@staatsbosbeheer.nl  , voor meer informatie over het Educatief Archeologisch Erf zie www.federatiebroekpolder.nl/archeologischerf .

Gerelateerd