Zorgen over twee loggerschepen

01-03-2018 Nieuws Redactie

afbeelding: Stadsarchief Vlaardingen

VLAARDINGEN - In dit voor Vlaardingen historische jaar waarin we de Slag bij Vlaardingen van het jaar 1018 herdenken, brengt Vlaardingen24 iedere dag een verhaal uit het Vlaardingse verleden. We doen dat aan de hand van een oud krantenbericht. Vandaag 1 maart 1884: Zorgen over twee loggerschepen.

Het wegblijven van twee loggerschepen zorgt in Vlaardingen voor grote ongerustheid. Veel schepen die later vertrokken zijn inmiddels weer binnen maar van de 'Cornelia' en de 'Rijn' nog geen spoor. 

Men maakt zich te Vlaardingen zeer ongerust over het uitblijven van twee aldaar te huis behoorende loggerschepen, de Cornelia, schipper Jb. Storm, en de Rijn, schipper Adr. Hopman. Beide loggers zijn half januari vertrokken en konden reeds voor 10 dagen terug zijn, te meer daar de schepen, welke 14 dagen na hen vertrokken, allen reeds binnen zijn. Ook is er na den treurigen storm van januari niets meer van hen gezien of gehoord. Elke logger is bemand met 13 koppen, meestal jong volk, te Vlaardingen thuisbehoorende.

Gerelateerd