'Oversteken moet veiliger bij 't Palet'

03-10-2020 Onderwijs Redactie

VLAARDINGEN – Ze zijn er eigenlijk veel te lang mee bezig, maar tot nu toe zonder resultaat. Er waren gesprekken met de wijkagent, met medewerkers van Toezicht & Handhaving en natuurlijk ook met verschillende andere ambtenaren. Waaronder een heuse verkeerskundige. En vrijwel allen waren ze het er wel over eens. Het kan beter en het moet veiliger. Maar wanneer gebeurt er wat?

Het gaat hier om de oversteekplaats bij de school ’t Palet Holy aan de Reigerlaan. Aan de ‘overkant’ wordt de Nieuwe Vogelbuurt steeds groter en daar komen ook meer en meer kinderen ’s ochtends naar school, maar oversteken is aan de Reigerlaan tegenover de school geen favoriete bezigheid. ,,Het probleem is dat het voor voorbijrijdende auto’s onvoldoende goed zichtbaar is dat hier een school is, met meerdere gebouwen’’, zo vertelt directrice Christa Sterk van ’t Palet. ,,Er staan wat lage gekleurde hekjes, maar die zijn niet van het formaat dat je bij verschillende schoolzones in Vlaardingen ziet staan. En met de donkere dagen van het najaar in het vooruitzicht is het ook niet goed verlicht met die hoge lantaarnpaal. We hebben er al zo dikwijls over gesproken met de gemeente maar er gebeurt helaas nog niets’’.

Vlakbij de school is de supermarkt van Lidl, waar al vroeg veel Vlaardingers hun boodschappen komen doen. Veel verkeer dus, dat op geen enkele manier afgeremd wordt bij het naastgelegen ’t Palet. Het aanwezige zebrapad is licht verhoogd maar daar merk je niets van als je er overheen rijdt met de auto. Als we er staan wordt dat geïllustreerd door de bestuurder van een Audi die met haast en 50 kilometer per uur snel richting de parkeerplaats van Lidl rijdt. Dat is een ‘normale snelheid’, alleen niet bij een school of zebrapad.

Wie overigens uit de Vogelbuurt komt lopen om boodschappen te doen bij Lidl kan ook niet echt ‘lekker’ oversteken; dat wordt nogal eens gedaan bij de bocht ter hoogte van de Protestantse kerk , waar het overzicht op de verkeerssituatie verre van optimaal is. Dat vraagt toch om maatregelen? Ed Breedveld van de Ouderraad van ’t Palet zucht er nog eens diep bij: ,,Zolang ik in de ouderraad zit zijn we er al mee bezig, en dat is al jarenlang. Zichtbaarheid is daarbij het belangrijkste en als het even kan bij het zebrapad meer verkeersremmende maatregelen. Niet dat elke auto hier overheen raast, maar de snelheid eruit halen gebeurt ook nauwelijks. Veel verkeer hier, vanwege de supermarkt, maar ook verkeer wat richting Schiedam gaat. In eerdere gesprekken is de ontsluiting via de Kraanvogellaan ook wel ter sprake gekomen. Om dat beter en veiliger te maken met het instellen van eenrichtingsverkeer bijvoorbeeld. Maar met het groeiend aantal kinderen uit de Nieuwe Vogelbuurt is de Reigerlaan veiliger maken bij de oversteekplaats belangrijk’’.

De gemeente geeft aan dat er zeker wel plannen zijn om de situatie op de Reigerlaan aan te pakken, maar ook dat er tot nu een aantal zaken zijn veranderd. ,,De gemeente heeft in de afgelopen jaren regelmatig contact gehad met de school. We hebben begrip voor de ervaren problemen en hebben diverse maatregelen uitgevoerd. Zo zijn er op de Reigerlaan zogenoemde middeneilanden’ bij het zebrapad geplaatst. Later is de zebra op een drempel gelegd. Vanaf het parkeerterrein van de Lidl is een toegangspad naar het plein gemaakt om daar kinderen te kunnen brengen en halen. Op de looproute vanaf de Lidl zijn sluishekken gemaakt bij de toegang tot het parkeerterrein, zodat de kinderen daar wat afremmen bij het lopen. Ter hoogte van de zebra is schoolzonemeubilair geplaatst. Ook is er op de Reigerlaan een stopverbod, zodat ouders hun kind daar niet uit de auto kunnen zetten. Bij het zebrapad zijn de borden voorzien van een fluorescerende achtergrond en ook is de adviessnelheid van 30 km/u ingevoerd (blauwe vierkante borden) met daarbij ook schoolzoneborden’’.  

Kortom, er is veel gebeurd maar het lijkt net niet genoeg, met name bij het bewuste zebrapad. Gaat de gemeente nog in overleg met school en ouders? ,,We bereiden op dit moment voor de Reigerlaan een herinrichting voor, waarbij verkeersveiligheid een groot aandachtspunt is’’, aldus de woordvoerder van de gemeente. ,,De scholen aan de Reigerlaan (Kameleon en ‘t Palet) worden hierbij betrokken en de uitvoering is gepland voor volgend jaar’’.

 

 Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date