Aanzet maakt moeders weerbaar tegen radicalisering

15-12-2017 Onderwijs Advertorial

VLAARDINGEN - In de media komen regelmatig verhalen over kinderen die op steeds jongere leeftijd – tien jaar en jonger – radicale ideeën hebben. Moeders voelen vaak aan dat hun kinderen radicaliseren. Ze hebben ‘een onderbuikgevoel’, maar weten niet hoe hiermee om te gaan en wat te doen. Omdat moeders als geen ander in staat zijn om vroegtijdig signalen bij hun kinderen te ontdekken organiseerde Aanzet op 14 december op de Vlaardingse Dagschool Erasmus in samenwerking met Mesam een bijeenkomst. Belangrijkste doel: moeders extra bagage mee te geven om hun kind te helpen zich staande te houden in een maatschappij die hoge eisen aan hen stelt.

Veel jongeren voelen zich niet erkend en niet gewaardeerd in de westerse samenleving. Zij zijn op zoek naar zichzelf. Tijdens die zoektocht raken sommige jongeren zichzelf of de aansluiting met de samenleving kwijt. Dat kan ertoe leiden dat zij radicaliseren. Rens Vermeer, veiligheidsmanager van de gemeente Vlaardingen, was ook aanwezig en informeerde de ouders over de Vlaardingse aanpak met betrekking tot radicalisering. 

Samen met de school wist de ouderkamerconsulent van Aanzet 25 ouders bij elkaar te krijgen voor deze bijeenkomst. Door de juiste snaar te raken kunnen moeders worden ingezet als krachtig instrument in de strijd tegen radicalisering en terrorisme.  

Reacties uit de groep na afloop: 'Wij willen graag vaker over radicalisering praten! Het is een belangrijk onderwerp!' 

Stichting Aanzet kan bijeenkomsten/trainingen verzorgen over het onderwerp Weerbaar tegen radicalisering voor kinderen/jongeren, ouders en professionals. Wilt u meer informatie: bel 010 - 232 21 11 en vraag naar Eva Thier.

Gerelateerd