Burgerschapsweek op het Geuzencollege

05-03-2017 Onderwijs Redactie

VLAARDINGEN – In de week van 6 tot en met 10 maart organiseert het Lentiz Geuzencollege activiteiten in het kader van de Geuzenmaand.

Op 13 maart 1941 werden de verzetsstrijder Arij Kop en nog 14 andere Geuzen gefusilleerd op de Waalsdorpervlakte. Op 13 maart wordt de wereldwijd bekende Geuzenpenning, die als eerbetoon toebedeeld wordt mensen en/of organisaties die zich verzetten tegen dictatuur, discriminatie en racisme, uitgereikt aan Alice Nkom en Michel Togué, twee advocaten uit Kameroen. Zij worden geëerd, omdat zij zich fanatiek inzetten voor de bescherming en verdediging van de rechten van homoseksuelen. Een aantal leerlingen van het Geuzencollege ontmoeten de laureaten op het stadhuis en mogen vragen stellen.

Juist het Geuzencollege, vernoemd naar de verzetsgroep “De Geuzen”, organiseert in de week van 6 tot en met 10 maart 2017 passende activiteiten die de betekenis en de onderliggende waarden van de Geuzenpenning versterken. In het onderwijsjargon heet dit Burgerschap.

In de onderbouw van het Geuzencollege, locatie Arij Koplaan, ligt de nadruk op samen leren leven. Alle 1e en 2e klassen starten op maandag tijdens hun eerste les met een korte introductie over Burgerschap door middel van een gedicht, een filmpje of een kort verhaal. Op maandag krijgen de leerlingen van leerjaar 1 een gastles van Amnesty International over discriminatie en uitsluiting en op woensdag wordt er gedebatteerd en gefilosofeerd over identiteit en democratie. Op dinsdag praten de tweedejaarsleerlingen over sportiviteit en respect met scheidsrechter Serdar Gözübüyük in zijn gastles. Daarnaast debatteren zij verdeeld over de week over vooroordelen en keuzes. Optioneel kunnen de leerlingen een bezoek brengen aan Lokaal 97 (met als thema duurzaamheid en de consumptiemaatschappij) of meewandelen in de vrijhedenwandeling, waarbij naar voren komt dat het niet vanzelfsprekend is om in vrijheid te leven.

In de onderbouw van het Geuzencollege, locatie Willem de Zwijgerlaan, ligt het accent op Taal & Burgerschap. De maandagochtend begint spectaculair. De eersteklassers kunnen binnen het thema ‘normen, waarden en fatsoensregels’ in gesprek gaan met rolmodellen binnen de samenleving, zoals Theo Werner, directeur van het Geuzencollege en voorzitter van Stichting Geuzenmaand, de wethouder van onderwijs van en de nieuwe burgemeester van Vlaardingen: Annemiek Jetten! De tweedejaarsleerlingen starten de maandag met een gastles van Serdar Gözübüyük. De onderbouwleerlingen krijgen in de Geuzenweek een les in filosofie en debatteren, zij gaan op excursies, zij maken een woorddictee en doen een werkwoordquiz. Verder wordt er natuurlijk aandacht besteed aan mensenrechten en het voorkomen van pesten. Naast talige middelen zullen de leerlingen ook via kunst en dans uiting geven aan de manier hoe zij in de samenleving staan. Als klapper op de week, zullen de eerste- en tweedejaarsleerlingen deelnemen aan de scholierenverkiezingen georganiseerd door ProDemos. Het digitale stemlokaal is geopend van 08.00 tot 16.00 uur. Naar verwachting zullen de meeste leerlingen stemmen op vrijdag 10 maart tussen 08:30 en 14:00 uur. De uitslag van het Geuzencollege en die van alle andere deelnemende scholen zal op dinsdag 14 maart omstreeks 16.30 uur worden bekendgemaakt tijdens een feestelijke persconferentie te Den Haag.

Door middel van de bovengenoemde activiteiten wordt de visie op burgerschap van het Geuzencollege duidelijk: een accent leggen op de persoonsvorming van de leerling. Hiermee wordt beoogd dat alle leerlingen op een sociaal en betrokken manier zijn of haar eigen rol in onze samenleving leert kennen en gaat innemen. Samen leven moet je leren! En dat dit leren op een gezellige en prettige manier gebeurt, is een voorrecht.

 Gerelateerd