De Globe bestaat 25 jaar!

01-06-2016 Onderwijs Redactie

VLAARDINGEN - Dit jaar is het 25 jaar geleden, dat De Globe in Vlaardingen is opgericht. Er bleek op een aantal scholen behoefte te zijn aan speciale opvang voor leerlingen, die rechtstreeks uit het buitenland kwamen. Geen enkele school had voldoende leerlingen om dit zelf te regelen. De Globe is gestart met een groep. Nu, 25 jaar later, is er nog steeds behoefte om kinderen eerst op de Globe extra ondersteuning te bieden om de Nederlandse taal te leren. Er zijn op dit moment vier groepen. In vergelijking met de start, 25 jaar geleden, is het leerlingenaantal bijna verviervoudigd.

Om dit lustrum te vieren heeft de school op 1 juni een feestelijke dag georganiseerd voor haar leerlingen en ouders. Om 11.30 uur was er een circusvoorstelling ter afsluiting van de circusworkshop, die de kinderen in de ochtend hebben gedaan. De kinderen traden op voor hun ouders. Daarna verteldlen oud-leerlingen hun verhaal. De feestelijkheden werden afgesloten met een buffet verzorgd door de ouders.

De Globe is een neveninstroom project
Het is voor een kind van belang om zo snel mogelijk goed Nederlands te leren. Voor kinderen van zes tot en met twaalf jaar, die korter dan drie jaar in Nederland wonen, is er een speciale opvanggroep. In deze opvang wordt veel aandacht besteed aan het leren spreken, lezen en schrijven van de Nederlandse taal. Bovendien wennen de kinderen zo aan de Nederlandse schoolsituatie. Op deze manier heeft een kind meer kans om met succes het onderwijs in Nederland te volgen. Kinderen krijgen een à twee jaar extra ondersteuning.

De Globe heeft een klein, betrokken team, dat heel gedreven is om op school die veiligheid te bieden, die kinderen nodig hebben om zich verder te ontwikkelen. Op de Globe wordt de leerlingen  de sleutel tot een kansrijke toekomst geboden; onze Nederlandse taal. Het team heeft in de loop van de jaren kinderen met verschillende achtergronden en uit heel veel verschillende  landen zien binnenkomen. Op deze dag vertellen enkele oud-leerlingen hun verhaal. Het is mooi om te horen waar ze terecht zijn gekomen. 

Gerelateerd