Een heel slechte meester!

15-04-2020 Onderwijs Herman Stel

Een aantal jaren geleden hoorde ik van een toenmalige collega, werkzaam in een andere gemeente, het volgende verhaal, waaruit maar weer eens blijkt hoe belangrijk de rol van de schooldirecteur, als kwaliteitsbewaker binnen het onderwijs is. 

Een sollicitant kwam een proefles geven. De school zocht al geruime tijd een nieuwe leerkracht voor de bovenbouw en deze mogelijk nieuwe collega ging zijn best doen. Nadat hij was voorgesteld nam hij de groep meteen over en legde een oude versleten schooltas op het bureau. Hij riep vol enthousiasme naar de leerlingen: ,,Hij heeft gepoept! Mijn zoon heeft gepoept! Het is geel en het stinkt verschrikkelijk! Kom maar kijken!'' Hij pakte een grote luier uit zijn tas en spreidde het volgepoepte ding op zijn bureau uit. De klas was in één klap stil. Totale verbijstering vermengd met ongeloof en afgrijzen.

Handig maakte deze duidelijk ervaren leraar gebruik van dit moment van verwarring. Hij had ze meteen te pakken. Hij gaf een 'spetterende' les over de spijsvertering van zijn pasgeboren zoon. Van alles toverde hij uit zijn tassen. Van flesjes melk tot potjes Olvarit. In hoog tempo kwam er van alles ter sprake. ‘Toevallig’ had hij ook nog net een schema van de spijsverteringsorganen opgehangen. Het lesuur was voorbij voordat ze er erg in hadden. Hij sloot de les met een vette knipoog af en voegde de groep toe: ,,Volgende keer leg ik jullie uit hoe ik mijn zoon gemaakt heb!''

Helaas voor hem zou er geen volgende keer zijn. 

In de nabespreking kreeg hij van de directrice te horen, dat zij hem geen geschikte kandidaat vond. Hij had niet lesgegeven volgens het Directe Instructie Model en had daardoor verzuimd aan het begin van de les terug te grijpen op reeds aanwezige kennis en was ook vergeten de doelstelling van de les eerst aan de leerlingen mee te delen.

Ook ontbrak er een samenvatting en een teruggrijpen op hetgeen de groep had geleerd. Nee, hij voldeed in geen enkel opzicht aan de eisen aan een moderne leerkracht. 

Tja, het blijft een professie, nietwaar!Gerelateerd