Feestje in de Babberspolder

07-10-2016 Onderwijs Redactie

fotografie: Ron van Rossum

VLAARDINGEN - De Groene Draad, dat is de nieuwe naam van het nieuwe schoolgebouw aan de Van Hogendorplaan. Leerlingen van de Jan Ligthartschool, Basisschool Avonturijn en de Jenaplanschool hielpen wethouder Ruud de Vries vandaag bij de officiële ingebruikname van hun schoolgebouw door de naam te onthullen. Ook was er een bijzondere flashmob. De leerlingen zitten al vanaf de zomervakantie in het pand, dus zijn inmiddels gewend aan het gebouw waarop nu de naam De Groene Draad prijkt. Deze naam kwam als winnaar uit de bus bij de naamwedstrijd die werd gehouden onder leerlingen van de drie scholen. De naam verwijst naar het duurzame, groene gebouw. Ook is onderwijs de rode draad in het leven van een kind en het pand is de rode draad in de ontwikkeling en de toekomst van de wijk.

Het gebouw aan de van Hogendorplaan huisvest naast de drie genoemde basisscholen, een kinderopvang en de nieuwe sportzaal Babberspolder.  Wethouder Ruud de Vries: ,,De bouw is prima en volgens planning verlopen. De eerste paal ging in augustus 2015 in de grond en voor de zomervakantie dit jaar was de oplevering. Op tijd zodat de scholen hun lokalen konden inrichten. We kunnen allemaal trots zijn op het mooie resultaat. Ik wens alle kinderen en meesters en juffen heel veel succes en plezier in hun nieuwe onderkomen.’’

Onderwijsvisie


,Het pand is een mijlpaal in de herontwikkeling van de Babberspolder en een belangrijke stap voor het Vlaardingse onderwijs. Drie basisscholen, een kinderopvang en een sportzaal in een multifunctioneel pand is echt van deze tijd. Het gebouw is een aanwinst voor de wijk. In de gemeentelijke onderwijsvisie staat dat wij de doorgaande ontwikkelings- en zorglijn heel belangrijk vinden. De komende jaren willen we daar vorm aangeven door steeds meer doorlopende leer- en ontwikkellijnen voor kinderen van nul tot twalf jaar in te richten. Daarin zijn naast onderwijs en kinderopvang ook sport, cultuur, jeugdzorg en welzijn belangrijke partners. Niet alleen in hetzelfde pand, maar ook dezelfde inhoud en visie tot een leerling naar de middelbare school gaat.’’

Samen onder een dak


Het gebouw is uniek door de ruimtes die de scholen gezamenlijk gebruiken, terwijl ze toch herkenbaar blijven en hun eigen individualiteit behouden. De architect heeft dit samen met de scholen mogelijk gemaakt. In het gehele proces heeft intensieve en plezierige samenwerking plaatsgevonden tussen de gemeente Vlaardingen, de directies van de scholen en de kinderdagopvang. Ook buurman Waterweg Wonen heeft meegedacht. Zaken als de gebruikte metselstenen, kleuren van de kozijnen en de glazen dakrand zijn op elkaar afgestemd. De goede samenwerking is verder vertaald in een gebruiksovereenkomst waarin ook de gemeente meedoet.Gerelateerd