Grote opkomst bij studiemiddag Aanzet

13-01-2017 Onderwijs Advertorial

VLAARDINGEN - Woensdagmiddag 11 januari was het een drukte van belang in het ‘oude’ stadhuis van Vlaardingen. Ruim zeventig mensen hadden zich aangemeld voor de studiemiddag: 'Elkaar verstaan is meer dan NT-2 onderwijs'. Marry Broek van Stichting Aanzet opende de middag en heette de aanwezigen, mede namens Nevenintroomproject De Globe, van harte welkom. Hans Kaldenbach, bekend van meerdere boeken, zoals Doe maar gewoon, Respect en Korte lontjes, hield met veel humor een inleiding over hoe we cultuurverschillen kunnen slechten door met andere ogen naar elkaar te kijken. ,,Inspirerend, direct, confronterend, bruikbaar, eyeopeners, herkenbaar en humor die het doel dient'', was na afloop het oordeel van deelnemers.

Na deze enthousiaste start van Hans Kaldenbach volgden de deelnemers een workshop naar keuze. In de workshop “Kijk en zie het kind” van Peter Mol, kwam aan de orde wat allemaal van invloed is op het gedrag van kinderen en de diverse manieren waarop je heel praktisch en direct toepasbaar kunt reageren. Peter Mol is auteur van onder andere ‘Passend Onderwijzen, over pedagogisch vakmanschap’ en schrijft columns in diverse tijdschriften. Peter benadrukte dat je eerst het hart van het kind moet raken. Kijk hoe je de omstandigheden kunt aanpassen; het kind kun je niet altijd veranderen. ,,Feest van herkenning, mooie toepasbare inhoud, zeer relevant'', waren zo wat reacties na afloop.

Nawal Albaz van Stichting Aanzet verzorgde een workshop over ouderbetrokkenheid. Wat verstaan wij daar eigenlijk onder; wat is er voor nodig en wanneer spreken we over ouderparticipatie. Deelnemers werden geprikkeld om van perspectief te wisselen en met andere ogen naar het begrip ouderbetrokkenheid te kijken. Nawal Albaz is inmiddels bekend binnen en buiten Vlaardingen onder andere vanwege het bereiken van moeilijk bereikbare doelgroepen. Duidelijk was dat de deelnemers veel behoefte hadden aan praktische tips en concrete handvatten.

Tijdens de workshop 'Stapje voor stapje je grenzen verleggen' vertelde Lara Smink hoe zij met vluchtelingenkinderen werkt middels spel- en beeldende therapie. Aan de hand van casuïstiek en vanuit een interactieve vorm en een theoretisch kader verhelderde zij wat belastende gebeurtenissen bij kinderen teweeg kunnen brengen en hoe daarmee omgegaan kan worden. Lara Smink is speltherapeute en heeft ook een eigen praktijk. ,,Meer begrip voor wat kinderen hebben meegemaakt en tools om hier mee om te gaan'', 'interessant en praktijkgericht' hoorden we onder andere na afloop.

Eva Legierse, van logopediepraktijk P. Helderop, verzorgde evenals vorig schooljaar een workshop 'Logopedie en meertaligheid'. Tijdens deze workshop kregen de deelnemers handvatten aangereikt om de meertalige ontwikkeling zo optimaal mogelijk te stimuleren en deze vooral te zien als kansrijk en niet als beperking. Logopediepraktijk P. Helderop is een praktijk die gericht is op het optimaliseren van communicatie. Ook bij deze workshop gaven deelnemers aan veel behoefte te hebben aan praktische tips.

'Rare jongens die Nederlanders', was de naam van de afsluitende actieve plenaire workshop, wederom geleid door Hans Kaldenbach. Tijdens de simulatie ervoeren de deelnemers wat het is om als niet-Nederlander deel te nemen aan de Nederlandse maatschappij. ,,Na 40 jaar begrijp ik mijn moeder eindelijk, heel verfrissend en noodzakelijk, leerzaam en herkenbaar in de echte wereld, eyeopener, leuk, zeer relevant''. Dit waren zo wat reacties na afloop van deze workshop. 

Na afloop was er nog gelegenheid om met een drankje en een hapje na te praten en ervaringen uit te wisselen. De deelnemers waren enthousiast en gingen weer met een gevulde rugzak naar huis. ,,Dit was een prachtaanvulling op vorig jaar. Totaal anders, maar heel goed geraakt! Complimenten!'' Met dit mooie compliment en met dank aan de gemeente Vlaardingen die wederom de mooie locatie beschikbaar stelde en faciliteerde, gingen ook de organisatoren positief gestemd naar huis.

Gerelateerd