Het belang van leesbevordering

26-10-2015 Onderwijs Redactie

VLAARDINGEN - Van 7 tot 18 oktober vond de 61ste editie van de Kinderboekenweek plaats. Op veel scholen wordt gewerkt aan bevordering van het leesplezier. Het doel is dat leerlingen lezen niet als een vak beschouwen maar als een zinvolle vrijetijdsbesteding. Lezen vergroot de leeservaring en meestal ook de leesvaardigheid. Het laatste heeft weer een positief effect op de leerresultaten.

Om het lezen actief te bevorderen is een werkgroep leesbevordering op Het College Vos (HCV) begonnen met het samenstellen van een schoolbibliotheek. Net voor de herfstvakantie werd op 15 oktober de bibliotheek geopend door John van Beek, rector van de Vlaardingse Openbare Scholengroep waar HCV onderdeel vanuit maakt. De bibliotheek is bedoeld als aanvulling op de bestaande bibliotheken. Het aanbod van boeken is (nog) beperkt en is vooral bedoeld voor die leerlingen van de bovenbouw waarvan de ouders door omstandigheden (taalproblemen of anderszins) de weg naar een bibliotheek nog niet weten te vinden.

Er is nog behoefte aan schenking van boeken (vanaf niveau B) Nederlands, Duits of Engels. De boeken kunnen worden afgeleverd aan de Claudius Civilislaan 41, 3132 JA Vlaardingen.

De medewerksters die op vrijwilligersbasis de bibliotheek runnen zijn Jenny Martens en Ayse Koc, zij zijn te bereiken op het navolgende email adres: bibliotheek@ll.hetcollegevos.nl

De werkgroep leesbevordering bestaat uit de docenten Floor van ’t Wout, Wilma Vintges en Rob Lichtendahl. Zij zijn op de volgende manier te bereiken: tel 06 13 932 465, of email naar lichtendahl@hetcollegevos.nl

 Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date