IKC Ambacht feestelijk geopend

06-10-2016 Onderwijs Redactie

fotografie: Cees Groen

VLAARDINGEN - Op woensdag 5 oktober is het achtste integraal kindcentrum van UN1EK feestelijk geopend: IKC Ambacht. Vanuit één organisatie en één team met één visie en missie biedt IKC Ambacht hele dagopvang, peuterspeelzaal, basisonderwijs en voor- en naschoolse opvang en activiteiten in een doorgaande lijn voor kinderen van nul tot dertien jaar. 

IKC Ambacht is gevestigd in Vlaardingen Ambacht en is verdeeld over drie locaties: de hele dagopvang voor kinderen van nul tot vier jaar aan de Pompenburgsingel 91; de peuterspeelzaal en basisschoolgroepen 1 en 2 en voor-, tussen- en naschoolse opvang in het karakteristieke schoolgebouw in de Chrysantstraat 7 en de basisschoolgroepen 3 tot en met 8 met buitenschoolse opvang aan de Goudsesingel 100. 

De integrale samenwerking en doorgaande lijn tussen opvang en onderwijs binnen IKC Ambacht werd woensdag bekroond met een nieuw logo, een nieuwe website én de bezegeling met het label: UN1EK IKC 0 – 13 jaar. Met alle kinderen, ouders en medewerkers maakte IKC Ambacht een feestje van deze mijlpaal. Daarbij gingen vele ballonnen in de ‘clubkleuren’ de lucght in.
 

Met hart en hoofd en handen


Alle medewerkers van IKC Het Ambacht creëren een omgeving waarin kinderen met hart en hoofd en handen prettig, gelukkig en veilig kunnen spelen, leren en opgroeien. Opvang en onderwijs wordt gegeven in een sfeer van respect en vertrouwen en is specifiek gericht op de sociaal emotionele ontwikkeling en het welbevinden van ieder kind. De principes van de Kanjertraining vormen bij IKC Ambacht het hart van de pedagogische visie en de doorgaande lijn binnen onderwijs en opvang. Leerkrachten en pedagogisch medewerkers zijn gecertificeerde Kanjertrainers. 

Met de Kanjertraining leren kinderen om te gaan met hun gevoelens, voor zichzelf op te komen, te luisteren naar anderen, elkaar te respecteren en conflicten op een goede manier op te lossen. De Kanjertraining geeft de kinderen handvatten in sociale situaties, zoals samenwerken, kritiek durven geven en kunnen ontvangen, het heft op een goede manier in eigen handen nemen en stoppen met pestgedrag.