Islamitisch College probeert basisschool af te dwingen

26-09-2017 Onderwijs Redactie

VLAARDINGEN - De Stichting Islamitisch College heeft beroep ingesteld tegen het besluit van de Vlaardingse gemeenteraad om geen Islamitische basisschool in Vlaardingen toe te staan. De minister van Onderwijs, Cultuur & Wetenschappen neemt naar verwachting in het eerste kwartaal van 2018 een besluit over dit beroep.

De Stichting Islamitisch College (SIC) verzocht op 30 januari 2017 tot het opnemen van een Islamitische basisschool in het Vlaardingse scholenplan. Dat idee werd door de gemeenteraad op 29 juni van de hand gewezen. De SIC kon niet aannemelijk maken dat de school binnen vijf jaar en daarna gedurende in ieder geval vijftien jaar het minimale aantal van 303 leerlingen binnen de poorten zou kunnen halen. 

In 2003 en 2011 zijn al eerder verzoeken afgewezen van het Islamitisch college voor de vestiging van een Islamitische school in Vlaardingen. In 2003 was dat omdat er niet aannemelijk gemaakt kon worden dat voldoende leerlingen de school zouden bezoeken. In 2011 ontbraken de juiste gegevens bij de aanvraag.Gerelateerd