Kinderen zijn welkom

19-09-2018 Onderwijs Redactie

VLAARDINGEN - Terugkijken op een gelukkige jeugd is heel fijn. Als je ouder bent realiseer je je vaker hoe belangrijk het is om op een basisschool te zitten waar niet gepest wordt, waar je ontspannen kunt leren, waar je samen kunt spelen en waar veel activiteiten worden georganiseerd waar kinderen blij van worden.

In Vlaardingen is de Jenaplanschool een school waar het leren voorop staat, maar waar niet iedereen op dezelfde manier en in hetzelfde tempo hoeft te leren. Op de Jenplanschool kijken ze goed naar kinderen en hun manier van leren en sluiten daar zo veel mogelijk bij aan. Door middel van de chromebooks en de tablets krijgen de kinderen bij rekenen en spelling voldoende werk op maat aangeboden. Ook het samenwerken en samenspelen staat centraal. Kinderen hebben een maatje waarmee ze activiteiten ondernemen. Ook is het voor elkaar zorgen erg belangrijk. Omdat, net als in een gezin, kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar in de klas zitten, leren ze al heel jong rekening te houden met elkaar en accepteren kinderen als vanzelf dat niet iedereen hetzelfde is en zeker niet hetzelfde hoeft te zijn of te worden. Een kritische houding, zelf leren nadenken en je eigen mening vormen is essentieel in de maatschappij. Het kindpanel vergadert regelmatig met de directie over zaken die verbeterd moeten worden op school. De school hanteert de methode Vreedzame School om burgerschapsvorming in alle klassen aan te bieden en ze betrekt ouders bij deze lessen zodat ook thuis gesproken kan worden over hoe we met elkaar om gaan. 

Jenaplan…. Een school waar je leert samenleven! 

De Open Avond is op 27 september om 19.30 uur, De Open Ochtend is op 21 november om 09.00 uur. U bent van harte welkom

Jenaplanschool Vlaardingen
Van Hogendorplaan 1023
3135 BK Vlaardingen
Tel: 010-4172914
www.jenavld.nl