Komt de Islamitische basisschool in Vlaardingen?

11-03-2020 Onderwijs Herman Stel

Onlangs publiceerde Vlaardingen24 het bericht dat de Stichting Islamitisch College voor de zevende keer aan de gemeenteraad heeft gevraagd om een Islamitische basisschool in Vlaardingen te mogen vestigen. Dat is tot nu toe zes keer afgewezen of niet in behandeling genomen omdat de Stichting niet voldoende gegevens aanleverde, of niet kon aantonen dat de beoogde school in de komende jaren voldoende leerlingen zou krijgen.

Of het deze zevende keer wel gaat lukken, is weer afhankelijk van of men kan voldoen aan de eisen die in de wet staan. Als dat het geval is, heeft men natuurlijk het volste recht om een Islamitische basisschool te stichten. In ons land staat namelijk heel duidelijk in de wet, dat iedereen, ongeacht van welk geloof of levensovertuiging ook, het recht heeft om een school te stichten. Artikel 23 van de grondwet is daar heel duidelijk over. Daarvan maken alle Christelijke en Katholieke richtingen uitbundig gebruik. 

Alleen al van de scholen, die lesgeven op basis van een of andere Christelijke geloofsovertuiging bestaan in ons land vele tientallen verschillende type scholen. De ene school wat strenger in de leer dan de andere, maar dat mag de pret niet drukken. Men heeft recht op een 'eigen school'. 

Mocht de Islamitische basisschool in Vlaardingen komen, dan zal een aantal schooldirecteuren van zowel openbare als bijzondere scholen toch wel even wat angstige momenten gaan beleven. Er bestaat een goede kans, dat er dan een leerlingenstroom van hun school naar die nieuwe Islamitische school op gang komt. En daar zitten die directeuren echt niet op te wachten. Elke vertrekkende leerling kost hen een paar duizend euro per jaar! In het slechtste geval kost dat een of meerdere banen. Vooral de scholen waar veel Islamitische kinderen zitten zullen er wel iets van meekrijgen.

Een verschuiving van het scholenbeeld in Vlaardingen. Maar dat hebben wij Nederlanders ooit zelf zo besloten en bij wet vastgelegd.Gerelateerd